Nyelv kiválasztása hu en pl ro sk

Mit tartalmaz a salaris, a Holland bérlap?

27 szeptember, 2022
@k.bis

Mindenkinek, aki Hollandiában dolgozik, bérlapot, vagy holland nevén salarisstrookot kell kapnia a munkáltatójától. Ezen a dokumentumon tüntetik fel bérének összetevőit, valamint a kifizetendő végösszeget. Cikkünkben elmagyarázzuk, hogyan kell értelmezni a holland bérlapot .

Mi a „salaris”?

Az egyes Hollandiában dolgozó külföldiek által csak salaris , nak nevezett salarisstrook , egy olyan dokumentum, amelyet minden Hollandiában törvényesen foglalkoztatott dolgozó számára ki kell állítani, azaz egy (általában holland nyelvű) bérlap, , amit ön minden bérfizetés alkalmával elektronikus vagy fizikai úton kap kézhez. Ez független attól, hogy munkaközvetítő, ügynökségen keresztül kötött időszakos munkaszerződéssel vagy határozatlan idejű munkaszerződés keretében dolgozik.

Minek kell szerepelnie minden bérlapon?

A hollandiai bérjegyzék (loonstrookje)kötelező módon kell, hogy tartalmazza a következő adatokat:

 • bruttó bér vagy brutoloon;
 • a munkáltató által fizetendő adók és járulékok, pl. a jövedelemadó;
 • a nettóbér (nettoloon), azaz az adókkal és járulékokkal csökkentett bruttó bér;
 • a szabadságpénz törvényi minimuma, amelyre a munkavállaló jogosult;
 • a munkaszerződés alapján ledolgozott órák száma;
 • az időszak, amelyre a bérlap vonatkozik;
 • a munkavállaló adatai.

Hogyan kell olvasni a holland bérlapot?

Felülről haladva a bérlap a következő adatokat tartalmazza:
  1. A munkavállaló adminisztratív adatai, ideértve a következőket:
   • Személyes adatok.
   • Geboortedatum születési idő.
   • Personeelsnummer a munkavállaló száma a rendszerben.
   • Burgerlijke staat családi állapot.
   • Tijdvak a hét és az év, amelyre a kifizetés vonatkozik.
   • Minimum loon a holland törvény szerinti minimálbér.
   • Datum in dienst a vállalatnál történő munkavégzés megkezdésének dátuma.
   • Tabel/voordeelregel adórács típusa. A Carrière hetes bontású adórácsot használ.
   • Loonheffing: Megtörtént az adókedvezmény ( heffingskorting)alkalmazása? Ja met korting = igen, megtörtént vagy Ja zonder korting = nem, nem történt meg.
   • Fiscaal woonland adóilletőség országa.
   • CAO: Kollektív munkaszerződés (ABU vagy NBBU).
  2. Munkáltató adatai (werkgever).

  3. A bér kiszámításának elemei:
   • Loon normale uren/ overwerkuren/ onregelmatigen – a munkaórák/túlórák/szokásostól eltérő munkaidőben ledolgozott órákért járó bruttó bérszámítás.
   • oJuttatások és levonások (alkalmazásuk esetén).
  4. A kifizetendő javadalmazás részletes kiszámítása:
   • Loon normale uren: az adott héten ledolgozott munkaórák. Itt a bruttó órabér szerepel.
   • Loon overwerkuren: a ledolgozott túlórák száma és a százalékarányban megadott kifizetendő túlóradíj.
   • Vakantiedagen: a szabadságpénztárból történő kifizetés.
   • Vakantiegeld: a szabadságpénz összege (általában a teljes bruttóbér 8%-a).
   • ET uitruil overige kosten: egyéb költségek lebontása.
   • ET uitruil huisvesting: a szállásköltségek lebontása.
   • Totaal bruto loon: bruttóösszeg.
   • Pensioen Plus: a munkavállaló által fizetett nyugdíjalap-hozzájárulás része.
   • Loonheffing: a munkavállaló által beszedett jövedelemadó- és társadalombiztosítási díj-előleg.
   • WGA: kötelező hozzájárulás a munkavállalók rehabilitációjához. A WGA-támogatás a részleges fogyatékossággal élő munkavállalók újbóli munkafelvételéhez kapcsolódik.
   • Netto loon — a nettó összeg, amelyet a munkavállaló bankszámlájára folyósítanak.
  5. A pénzügyi év kezdetétől számolt időbeli elhatárolások kimutatása.

  6. 6. A beszedett kötelező hozzájárulások teljes összege, amely a következőket fedi:
   • A WIA-alap
   • Loonheffinskorting – adómentesség
   • ZVW – egészségügyi törvény.
  7. A szabadságpénztár és a szabadságpénz jelenlegi számított értéke és teljes összege.

  8. Az esedékes nettó minimum kifizetés kiszámítása és indoklása.

  9. Kimutatás az összegekről a következők szerinti bontásban:
   • Pensioen Plus – nyugdíj;
   • Arbeidskorting – munkavállalói kedvezmények;
   • Feestdagen – munkaszüneti napok;
   • Vakantiedagen – a folyó évben felhasznált szabadnapok;
   • Z&Z– egészségbiztosítási hozzájárulások. A loonstrookje egyes tételei hétről hétre változhatnak.

  A loonstrookje egyes tételei hétről hétre változhatnak.

 • Reméljük, hogy a  salarisspecificatie, amelyet itt bemutattunk, megkönnyíti majd a  holland bérlap megértését. A Carrière alkalmazottai további kérdéseket is feltehetnek az elszámolás menetéről az erre a célra fenntartott honlapunkon: myholland.eu.