Selectați limba ro en pl
Politica de Confidențialitate

Politica de Confidențialitate

Pentru a asigura o implementare completă și transparentă a obligației de informare – care rezultă din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor, pe scurt GDPR) – această politică de confidențialitate a fost publicată pe site-ul firmei Carriere International.

1. Obiectul Politicii de confidențialitate

Politica de confidențialitate conține un set de principii de bază și informații referitoare la drepturile privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului https://carriere.international/ și ale persoanelor care utilizează serviciile oferite de Carriere Contracting International Recruitment Polska Sp. z o.o., adică candidații pentru angajare sau recomandare la clienții companiei și persoanele propuse pentru a lucra în străinătate.

2. Operatorul datelor personale

Operatorul datelor cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului https://carriere.international/ este: „Carriere Contracting International Recruitment Polska” Sp. z o.o., cu sediul social în Wrocław, 53-332 Wrocław, strada Powstańców Śląskich 7A, înregistrat în Registrul Judiciar Național al Întreprinzătorilor cu numărul 0000183647, CIF: 754-275-77-08 și număr REGON (numărul din lista centrală de activități economice): 532415172 – în continuare numit „firma”.

Firma, în calitate de agenție de intermediere pentru muncă în străinătate cu angajatori din străinătate, deține certificatul nr. 691 eliberat de către mareșalul Voievodatului Sileziei Inferioare.

3. Scopul prelucrării datelor, domeniul de aplicare a prelucrării datelor, temeiul juridic

Prin completarea și trimiterea formularului de înregistrare de pe site-ul web și prin acceptarea prelucrării datelor de către firmă în scopul furnizării de informații privind o ofertă/oferte de locuri de muncă la un angajator din străinătate, utilizatorul are posibilitatea de a primi informații de la un angajat al firmei cu privire la ofertele de locuri de muncă din străinătate sau de a organiza un interviu de angajare atunci când candidează pentru o anumită ofertă de muncă.

Datele colectate prin intermediul formularului includ: numele, prenumele, data nașterii, adresa de e-mail și numărul de telefon.

După ce candidatul furnizează firmei datele sale personale, acesta finalizează procesul de înregistrare în persoană la sediul firmei sau în timpul recrutării la distanță, utilizând mijloace tehnice electronice de comunicare directă la distanță. Numai în acest mod poate firma să caute și să prezinte cea mai potrivită ofertă de muncă.

Dacă sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. de către firmă în scopul marketingului produselor și serviciilor proprii ale firmei:

 • inclusiv pentru a fi contactat prin e-mail/SMS/MMS, un angajat al firmei va lua legătura cu utilizatorul prin e-mail/SMS/MMS.
 • inclusiv pentru a fi contactat sub forma unui apel telefonic, un angajat al firmei va lua legătura cu utilizatorul prin intermediul unui apel telefonic.


Exprimarea consimțămintelor de mai sus este voluntară.

Societatea prelucrează datele cu caracter personal necesare în procesul de găsire a candidaților potriviți pentru angajare sau de recomandare a acestora clienților firmei.

Este vorba despre date cu caracter personal, și anume numele și prenumele, data nașterii, sexul, numărul de telefon, adresa de e-mail, domiciliul, studiile, profesia și experiența profesională, calificările obținute, nivelul de cunoaștere a limbilor străine, seria și numărul cărții de identitate, data expirării, naționalitatea, informații privind calificările dobândite (de exemplu, permis de conducere). Furnizarea datelor este voluntară, dar este necesară pentru a participa la recrutare și pentru a furniza firmei servicii de plasare a forței de muncă în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Legea privind promovarea ocupării forței de muncă și a instituțiilor de pe piața muncii. De asemenea, furnizarea de date este necesară pentru a lua măsuri la cererea candidatului înainte de a încheia un contract de recomandare de angajare cu un angajator din străinătate și este necesară în interesul legitim al operatorului.

Cu consimțământul persoanei vizate, firma prelucrează informații privind starea de sănătate a acesteia pentru a adapta ofertele de locuri de muncă prezentate la nevoile și capacitatea persoanei respective.

Firma prelucrează datele cu caracter personal ale angajatului recomandat pentru muncă la un angajator din străinătate în scopul încheierii contractului de recomandare și al îndeplinirii obligațiilor legale care îi revin agenției de plasare a forței de muncă, și anume în scopul menținerii listei prevăzute la articolul 85 alineatul (3a) din Legea privind promovarea ocupării forței de muncă și instituțiile de pe piața muncii. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor angajatului va fi necesitatea de a încheia și de a executa contractul de recomandare cu angajatorul din străinătate, obligație legală care îi revine operatorului, în conformitate cu articolul 85 alineatul (3a) din Legea privind promovarea ocupării forței de muncă și instituțiile de pe piața muncii, precum și interesele legitime ale operatorului, și anume constatarea, investigarea sau apărarea împotriva reclamațiilor, în cazul în care acestea se referă la contractul de recomandare încheiat.

Datele referitoare la utilizarea acestui serviciu de către utilizator sunt, de asemenea, colectate în mod automat. Acestea sunt date despre activitatea utilizatorului pe site-ul web, și anume numărul și sursa vizitelor pe site-ul web, ora vizitei, conținutul vizualizat, numărul și tipul de subpagini accesate, utilizarea, referințele sau numărul IP al computerului. Firma nu utilizează aceste informații pentru a identifica utilizatorul. Aceste date sunt sub formă de cookie-uri (mai multe informații despre cookie-uri în Declarația privind cookie-urile).

4. Perioada de păstrare a datelor

Firma prelucrează datele cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru atingerea scopului prelucrării. Perioada concretă depinde de situația persoanei vizate:

 • persoana a furnizat firmei datele sale cu caracter personal, dar nu a fost încheiat niciun contract între firmă și persoana respectivă pentru plasarea acesteia la muncă în străinătate la un angajator din străinătate – aceasta va fi o perioadă de 36 de luni începând cu sfârșitul anului calendaristic în care utilizatorul a furnizat datele cu caracter personal firmei; în cazul în care persoana completează din nou formularul de înregistrare sau trimite o actualizare a datelor sale cu caracter personal, atunci datele sale sunt actualizate și este inițiat procesul de furnizare de către firmă a serviciilor de plasare la muncă în străinătate la un angajator din străinătate;
 • o persoană a furnizat firmei datele sale cu caracter personal și a fost încheiat un contract între firmă și persoana respectivă pentru plasarea acesteia în străinătate la un angajator străin, dar persoana nu a încheiat un contract cu angajatorul străin sau a încheiat un astfel de contract, dar nu a început să lucreze pentru angajatorul străin – aceasta va fi o perioadă de 3 ani, respectiv de la data la care trebuia să fie încheiat contractul cu angajatorul din străinătate sau persoana a început să lucreze pentru angajatorul din străinătate;
 • o persoană a furnizat firmei datele sale cu caracter personal și a fost încheiat un contract între firmă și persoana respectivă pentru plasarea acesteia în străinătate la un angajator străin, iar persoana respectivă a acceptat ulterior un loc de muncă la angajatorul din străinătate – aceasta va fi o perioadă de 3 ani de la data la care s-a încheiat contractul de muncă al persoanei cu angajatorul din străinătate.

5. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite persoanelor autorizate de firmă, entităților care prestează servicii pentru firmă, inclusiv servicii tehnice și organizatorice, precum și altor entități/persoane/autorități, în limitele prevăzute de lege și în conformitate cu prevederile legale.

Datele cu caracter personal ale candidaților pentru angajare pot fi transferate de firmă către angajatorii din străinătate cu care aceasta cooperează în calitate de agenție de plasare a forței de muncă în străinătate la angajatori din străinătate, către Inspectoratul de Stat al Muncii în cazul inspecțiilor sale și către unitățile cu care firma a încheiat contracte de servicii (contracte de externalizare).

6. Transferul de date în afara Spațiului Economic European (SEE)

Datele cu caracter personal obținute prin intermediul site-ului web pot fi transferate în afara Spațiului Economic European datorită faptului că anumite servicii sunt furnizate de Google. În ceea ce privește un astfel de transfer de date, Google garantează un nivel ridicat de protecție a datelor.

De asemenea, datele cu caracter personal pot fi transferate, stocate și prelucrate în Statele Unite sau în orice altă țară în care Microsoft are unități. Acest lucru se datorează faptului că firma utilizează sisteme și aplicații Microsoft. Furnizorul de servicii IT, și anume Microsoft, oferă toate garanțiile în ceea ce privește respectarea cerințelor legilor privind protecția datelor adoptate în țările din Spațiul Economic European și Elveția în ceea ce privește colectarea, utilizarea, transmiterea, stocarea și alte prelucrări ale datelor cu caracter personal.

7. Crearea de profiluri pe baza datelor

Datele cu caracter personal nu sunt prelucrate prin mijloace automate, nici prin crearea de profiluri.

8. Drepturile persoanelor vizate

Dreptul de retragere a consimțământului – temei juridic: articolul 7 alineatul (3) din GDPR.

a) Utilizatorul are dreptul de a retrage orice consimțământ pe care l-ați acordat firmei.

b) Retragerea consimțământului intră în vigoare din momentul retragerii.

c) Retragerea consimțământului nu afectează prelucrarea efectuată în mod legal de către firmă înainte de retragerea acestuia.

d) Retragerea consimțământului nu implică nicio consecință negativă pentru utilizator, dar poate împiedica folosirea ulterioară a serviciilor sau a funcționalităților pe care firma le poate furniza în mod legal numai pe bază de consimțământ.

Dreptul de a se opune prelucrării datelor – temei juridic: art. 21 din GDPR.

a) În orice moment, utilizatorul are dreptul de a se opune, din motive legate de situația sa particulară, prelucrării datelor cu caracter personal care îl privesc, inclusiv creării de profiluri, în cazul în care firma prelucrează datele sale pe baza unui interes legitim.

b) Dacă obiecția utilizatorului se dovedește a fi întemeiată și dacă firma nu are alt temei legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, vor fi șterse acele date cu caracter personal ale utilizatorului împotriva a căror prelucrare acesta s-a opus.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – temei juridic: art. 17 din GDPR.

a) Utilizatorul are dreptul de a solicita ștergerea tuturor datelor sau unora dintre datele cu caracter personal care îl privesc.

Aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal dacă:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • v-ați retras consimțământul explicit, în măsura în care datele cu caracter personal au fost prelucrate pe baza consimțământului dvs.;
 • datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod ilegal.


c) În pofida unei cereri de ștergere a datelor cu caracter personal, ca urmare a depunerii unei obiecții sau a retragerii consimțământului, operatorul poate păstra anumite date cu caracter personal în măsura în care prelucrarea este necesară pentru constatarea, investigarea sau apărarea unor drepturi. Acest lucru se aplică îndeosebi datelor cu caracter personal, cum ar fi: numele, prenumele, adresa de e-mail, date care sunt păstrate în scopul investigării plângerilor și reclamațiilor legate de utilizarea serviciilor firmei.

Dreptul la restricționarea prelucrării datelor – temei juridic: art. 18 din GDPR.

a) Utilizatorul are dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor sale cu caracter personal numai în privința stocării datelor sau desfășurării activităților convenite cu utilizatorul, în cazul în care, în opinia utilizatorului, firma deține date incorecte despre utilizator sau prelucrează datele în mod nejustificat, sau dacă utilizatorul nu dorește ca firma să șteargă datele, deoarece acestea sunt necesare pentru stabilirea, investigarea sau apărarea drepturilor, sau pe durata unei obiecțiuni împotriva prelucrării.

b)Utilizatorul are dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în următoarele cazuri:
 • atunci, când persoana vizată contestă exactitatea datelor sale cu caracter personal, caz în care administratorul restricționează utilizarea datelor sale cu caracter personal pe durata necesară pentru a verifica exactitatea acestora, dar nu mai mult de 7 zile;
 • atunci, când prelucrarea datelor este ilegală, iar utilizatorul se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • • atunci, când nu mai este nevoie de datele cu caracter personal în scopurile pentru care au fost colectate, dar utilizatorul are nevoie de ele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor sale;
 • • atunci, când persoana vizată s-a opus utilizării datelor sale cu caracter personal, caz în care restricția se aplică pentru intervalul de timp necesară pentru a stabili dacă, având în vedere situația concretă, protecția intereselor, drepturilor și libertăților utilizatorului prevalează asupra intereselor urmărite de operator prin prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului.


Dreptul de acces la datele cu caracter personal – temei juridic: art. 15 din GDPR.

a) Utilizatorul are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, utilizatorul are dreptul:
 • să aibă acces la datele cu caracter personal care îl privesc;
 • să obțină informații cu privire la scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai acestor date, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele utilizatorului sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă, drepturile Utilizatorului în temeiul GDPR și dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, sursa acestor date, procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, și garanțiile aplicate în legătură cu transferul acestor date în afara Uniunii Europene;
 • să obțină o copie a datelor cale cu caracter personal.


Dreptul la rectificarea datelor – temei juridic: art. 16 din GDPR.

a) Utilizatorul are dreptul de a solicita operatorului rectificarea imediată a datelor cu caracter personal care îl privesc și care sunt inexacte. Ținând cont de scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul de a solicita completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare, adresând cererea la adresa de e-mail furnizată la începutul Politicii de confidențialitate.

Dreptul la portabilitatea datelor – temei juridic: art. 20 din GDPR.

a) Utilizatorul are dreptul de a primi datele sale cu caracter personal pe care le-a furnizat operatorului, și de a le trimite apoi unui alt operator de date cu caracter personal la alegerea sa. De asemenea, utilizatorul are dreptul să solicite ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. În acest caz, operatorul va trimite datele cu caracter personal ale utilizatorului sub forma unui fișier în format csv, care este un format utilizat în mod obișnuit, care poate fi citit automat și care permite transmiterea datelor primite către un alt operator de date cu caracter personal.

În cazul în care un utilizator face o solicitare în temeiul drepturilor de mai sus, operatorul se conformează solicitării sau refuză să se conformeze acesteia imediat, dar nu mai târziu de o lună de la primirea solicitării. Cu toate acestea, dacă din cauza naturii complicate a solicitării sau a numărului de solicitări operatorul nu va putea da curs solicitării în termen de o lună, acesta va da curs solicitării în următoarele două luni, informând utilizatorul cu privire la prelungirea preconizată a termenului și la motivele acesteia în termen de o lună de la primirea solicitării.

Utilizatorul poate depune plângeri, întrebări și solicitări la adresa operatorului referitoare la prelucrarea datelor sale cu caracter personal și la exercitarea drepturilor sale.

Utilizatorul are dreptul de a depune o plângere la președintele Comitetului pentru protecția datelor cu caracter personal, cu privire la încălcarea drepturilor sale de protejare a datelor cu caracter personal sau a altor drepturi acordate în temeiul GDPR.

9. Protecția datelor cu caracter personal

Firma se asigură că prelucrarea datelor se realizează în conformitate cu prevederile GDPR, ale Legii privind protecția datelor cu caracter personal, precum și cu reglementările speciale.

Firma nu utilizează datele cu caracter personal obținute în alte scopuri decât cele prevăzute de lege. Datele cu caracter personal sunt securizate din punct de vedere fizic – firma utilizează măsuri de protecție tehnologică eficiente disponibile în prezent pe piață, printre care: softuri antivirus și protocoale securizate de transmitere a datelor criptate (SSL).

10. Cookie-uri

Pentru informații complete despre cookie-urile utilizate pe acest site, vă rugăm să consultați Declarația privind cookie-urile.

11. Contact cu privire la politica de confidențialitate

Orice observații sau nelămuriri în legătură cu această Politică de confidențialitate trebuie trimise prin e-mail la adresa: mojedane@carriere.com.

12. Actualizarea Politicii de confidențialitate

Datorită necesităților care pot apărea în urma dezvoltării serviciilor pe care le oferim sau a modificărilor legislative, suntem îndreptățiți să modificăm Politica. Vă sfătuim să verificați frecvent această pagină și să consultați data ultimei actualizări de mai jos.

Data ultimei actualizări: 20.04.2023