Výber jazyka sk en pl ro hu
Daň-v-Holandsku-ako-sa-vysporiadať

Daň v Holandsku – ako sa vysporiadať?

27 septembra, 2022
Sylwia Szerszeń

Stále viac sme ochotní pracovať v Holandsku, zvyčajne prostredníctvom pracovných agentúr, čo nie je prekvapujúce, pretože mzdy v tejto krajine sú oveľa vyššie ako v mnohých iných častiach Európy. Ak však pracujete a žijete v Holandsku, práve tam podliehate zdaneniu. Belastingdienst, t. j. holandský daňový úrad, vám pošle list, na základe ktorého môžete podať daňové priznanie a prípadne dostať aj vrátenie preplatku na dani. Ako si riešite svoje daňové záležitosti v Holandsku?

Kto je povinný vyriešiť si svoje daňové záležitosti v Holandsku?


Vo všeobecnosti platí, že daň z príjmu musí byť zaplatená zo zárobku jednotlivca. V Holandsku sa na týždennej alebo mesačnej báze robia zrážky z vašej mzdy a odvádzajú sa tamojšiemu daňovému úradu ako preddavok na daň z príjmu. Samotná skutočnosť platenia preddavkov na túto daň však nezbavuje tých, ktorí pracujú v Holandsku, povinnosti predkladať ročné daňové priznanie voči Belastingdienst.

Každý, kto dostal od Belastingdienst príslušný list so žiadosťou, je povinný podať daňové priznanie. Aangiftebrief, teda spomínaný úradný list, zvyčajne prichádza z daňového úradu v polovici februára. Aj keď ste ho nedostali, môže sa stať, že budete musieť dokumenty aj tak predložiť daňovému úradu, čo závisí od sumy, ktorú máte dostať alebo vrátiť.

 • Ak je suma vrátenej platby minimálne 16 EUR, mali by ste podať daňové priznanie. Sumy do 16 EUR Belastingdienst nevracia, takže v tomto prípade nemusíte podávať daňové priznanie.
 • Ak je výška dane, ktorú treba zaplatiť, aspoň 48 EUR, je potrebné podať daňové priznanie. Musíte tak urobiť do 14. júla nasledujúceho roka. V opačnom prípade budete musieť zaplatiť úrok. Ak na druhej strane nepredložíte svoje daňové priznanie pred týmto termínom a Belastingdienst vám pošle príslušnú pripomienku, môže vám tiež uložiť finančnú pokutu. Ak suma nepresahuje 48 EUR, daňové priznanie podávať nemusíte. Samozrejme za predpokladu, že ste nedostali Aangiftebrief z daňového úradu.

Aký je konečný termín na vybavenie vašich daňových záležitostí v Holandsku


V Holandsku môžete svoje záležitosti týkajúce sa dane z príjmu za predchádzajúci rok vysporiadať od 1. marca do 14. júla nasledujúceho roka. Ak ste dostali výzvu od holandského daňového úradu, je tam uvedené, do kedy konkrétne máte podať daňové priznanie. Zvyčajne je to 1. máj. Ak nechcete platiť sankčné poplatky, musíte dodržať vyššie uvedené lehoty. Napriek tomu, ak máte záujem o rýchle vrátenie daní, mali by ste podať daňové priznanie do 8. apríla.

A čo ľudia, ktorí pracovali v Holandsku, ale nenašli si dokument Aangiftebrief vo svojej pošte? Takíto ľudia si môžu odložiť podanie daňového priznania až o päť rokov. Má to však jednu podmienku! Musia si byť istí, že majú nárok na vrátenie peňazí za fiškálny rok. V opačnom prípade budú platiť sankčné úroky.

Ako podať daňové priznanie v Holandsku?


Najjednoduchším spôsobom je poslať daňové priznanie online prihlásením sa do svojho profilu na Mijn Belastingdienst (Môj daňový úrad). Na to musíte mať DigiD.

 • Ak momentálne žijete mimo Holandska, môžete sa prihlásiť na holandskom daňovom úrade pomocou svojho DigiD alebo pomocou prideleného prihlasovacieho mena a hesla. O prihlasovacie meno a heslo je možné požiadať pomocou formulára dostupného na tomto odkaze. Prihlasovacie údaje dostanete do 10 dní.
 • V prípade výzvy sa spolu s listom od Belastingdienst posiela aj súbor dokumentov. Tieto je potrebné vyplniť a vrátiť (včas) na uvedenú adresu daňového úradu.

Dôležité je, že ak ste daňovým rezidentom inej krajiny, pravdepodobne budete musieť svoj príjem nadobudnutý v Holandsku uviesť vo svojom domácom daňovom priznaní. A nezáleží na tom, či žiadate o vrátenie daní v Holandsku alebo nie.

Aké vrátenie daní môžete očakávať?


Po prvé, ak chcete vedieť, či dostanete takúto náhradu, oplatí sa urobiť si daňové priznanie. Ukazuje sa, že výšku vrátenej dane ovplyvňuje niekoľko faktorov. Patria sem:

 • daňové úľavy;
 • zarobená suma;
 • rodinná situácia.
Potom je potrebné zadať všetky potrebné údaje do formulára online daňového priznania alebo ručne pomocou príslušného dokumentu daňového priznania. Až potom dostanete odpoveď na otázku, či máte nárok na vrátenie daní a akú sumu dostanete. Holandskému daňovému úradu bude trvať až tri mesiace od prijatia daňového priznania, kým vám pošle svoje rozhodnutie (aanslag), v ktorom uvedie, koľko dostanete/musíte zaplatiť a dokedy.

Aké dokumenty sú potrebné na vysporiadanie holandských daňových záležitostí?


Ak chcete vyriešiť svoje daňové záležitosti v Holandsku, musíte si pripraviť nasledujúce dokumenty:

 • osobné údaje – vrátane vášho čísla BSN, ako aj vášho partnera a detí, čísla vášho bankového účtu a DigiD, ktoré patrí vám a vášmu partnerovi;
 • informácie o vašom registrovanom pobyte – s dátumami, t. j. presným obdobím, kedy ste boli zaregistrovaní ako rezident v Holandsku;
 • príjem nadobudnutý v predchádzajúcom roku – t. j. ročný výkaz príjmov od holandského zamestnávateľa (nazývaný jaaropgaaf alebo jaaropgave) alebo, ak ho nemáte, výplatné pásky prípadne alimenty prijaté od vášho partnera;
 • zoznam úspor a investícií – t. j. výročná správa vrátane zostatkov na bankových účtoch za predchádzajúci rok, rovnaká správa o sporení a účtoch vašich detí, informácie o majetku držanom nielen v Holandsku, ale aj v zahraničí, ako aj výročná správa s investičnými zostatkami;
 • nehnuteľnosť – t.j. hodnotu vášho bytu, výročnú správu so zostatkami hypotéky, ak bol byt kúpený a predaný, ako aj finančné vysporiadanie od notára;
 • zrážky – v tomto prípade potrebujete doklad o zaplatení a môžete si odpočítať dary konkrétnej organizácii, náklady na zdravotnú starostlivosť, ktoré poisťovateľ nepreplatil, výživné vyplatené partnerovi, ako aj školné – ak nemáte nárok na študentský grant;
 • ďalšie informácie – t.j. pôžičky a dlhy, príspevky na invalidný dôchodok, invalidné poistenie, či dividendy.

Aká je sankcia za nepredloženie daňového priznania v Holandsku?


Ak budete výzvu Aangiftebrief ignorovať, musíte si byť vedomí, že Belastingdienst vám môže uložiť vysokú finančnú pokutu, ktorá sa pohybuje od 385 EUR až do 5 514 EUR. Jediné, čo musíte urobiť, aby ste sa vyhli jej plateniu, je podaťdaňové priznanie v Holandsku včas. Ak tak neurobíte, daňový úrad vám po niekoľkých týždňoch pošle pripomienku známu ako Herinnering. Ak od vás stále nepríde žiadna odpoveď, vo svojej poštovej schránke nájdete konečnú výzvu s názvom Aanmaning. Od jeho prijatia máte 10 dní na vyplnenie tlačiva daňového priznania. Ak tak neurobíte ani vtedy, miestny daňový úrad vám vyrubí pokutu a začne s vami správne konanie

Zdroj: Tax and Custom Administration