Výber jazyka sk en pl ro hu
Jarograf-z-Holandska-najdôležitejšie-informácie

Jarograf z Holandska – najdôležitejšie informácie

10 októbra, 2022
@k.bis

Zúčtovanie daní a podanie daňového priznania je jednou zo základných povinností každého platcu. Aby to bolo možné, je potrebné ročné zúčtovanie zárobkov. Ak pracujete alebo ste pracovali v Holandsku, isto ste sa stretli s termínom jaaropgave. Preto v tomto článku predstavíme najdôležitejšie informácie o jarografe z Holandska. Dodatočne predstavíme všetky najdôležitejšie informácie o dani z príjmov a daňovom priznaní v Holandsku.

Čo je to jarograf?

Jaaropgave alebo Jaaropgaaf (bežne nazývaný jarograf) – holandské daňové potvrdenie, ktoré po skončení daňového roku vystavuje každý zamestnávateľ svojim zamestnancom, legálne zamestnaným na území Holandska. Jarograf je doklad, ktorý potvrdzuje príjmy a zaplatené daňové preddavky. Tento dokument je nevyhnutný na zúčtovanie daní v danom daňovom roku. Na základe jarografu z Holandska môžete podať daňové priznanie tak priamo v Holandsku, ako aj doma, na Slovensku.

Ako čítať jarograf z Holandska?

Z jaaropgave sa môžete dozvedieť mnohé podrobné informácie súvisiace s vaším hrubým príjmom v Holandsku. Jarograf môže mať u každého zamestnávateľa trochu iný vzhľad, tzn. inú grafiku. Avšak okrem toho musí obsahovať rovnaké údaje. Nižšie predstavujeme vzor jaaropgaafe na rok 2022, ktorý zverejnil Belastingdienst, čiže holandský daňový úrad, o ktorom sme písali viac v našom článku o Daniach v Holandsku.

Najdôležitejšie položky jarografu z Holandska

Pri práci na území Holandska musíte počítať s tým, že niektoré dokumenty budú v holandčine. Preto, ak neviete, kde na jarografe je uvedená výška vrátenia dane, už vysvetľujeme! Nižšie predstavujeme slovník najdôležitejších pojmov, ktoré môžu byť na holandskom daňovom potvrdení.

  • Loon alebo Loon Voor Loonbelasting/Premie Volksverzekeringen, a niekedy Fiscaal Loon — výška hrubej mzdy;
  • Ingehouden Loonbelasting alebo Loonbelasting/Premie Volksverzekeringen, niekedy Loonheffing alebo Ingehouden Loonheffing — každý z týchto pojmov označuje odvedený preddavok na daň z príjmov a na sociálne odvody. Súčasne je to maximálna výška vrátenia dane v Holandsku, o ktoré môžete požiadať;
  • Arbeidskorting alebo Verrekende Arbeidskorting — zamestnanecký bonus, je to zníženie zdanenia, ktoré urobil zamestnávateľ;
  • Levensloopverlofkorting — iný typ bonusu, tentoraz vyplývajúcu z odrobených rokov;
  • Loonheffingskorting — odpočítanie dane od mzdy;
  • Loon Zorgverzekeringswet — hrubá mzda, používaný ako základ na výpočet výšky povinného zdravotného poistenia;
  • Premie Ziekenfonds alebo Ingehouden Bijdrage Zorgverzekeringswet — sociálne odvody.

Wzór jarografu z Holandii 2022 Wzór jarografu z Holandii 2022

Kde získam jarograf z Holandska?

Keď chcete požiadať o vrátenie dane v Holandsku, musíte mať jarograf. Kde ho získam? Musíme zdôrazniť, že ho vystavuje každý zamestnávateľ v Holandsku. Znamená to, že dostanete toľko jarografov, u koľkých zamestnávateľov alebo agentúr ste pracovali počas posledného fiškálneho roka. Preto v prípade, ak by ste náhodou stratili jaaropgaafe, musíte požiadať daného zamestnávateľa, aby vám vystavil kópiu. V mnohých prípadoch je na začiatku roka sprístupňovaný na zamestnaneckom portáli. Ak z nejakého dôvodu nedostanete jarograf, a daný zamestnávateľ vám ho nechce vydať, môžete sa obrátiť na Belastingdienst ktorý vám vydá náhradný výtlačok IB60 alebo výtlačok dokumentu zo systemu FLG.

Kedy prichádza jarograf z Holandska?

Dokument jaaropgave (jaaropgaaf) musí každý holandský zamestnávateľ zaslať najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka. Väčšinou sa zasiela približne v polovici marca. Pripomíname, že daňové priznanie za predchádzajúci rok môžete v Holandsku podať od 1. marca do 14. júla nasledujúceho roka.

Ako získať jarograf z Holandska v Carrière?

Už sme spomenuli, že veľmi často sú finančné dokumenty sprístupňované na zamestnaneckých portáloch. A Carrière je presne tak! Každý, kto pracuje prostredníctvom našej agentúry, má zaistené nielen legálne zamestnanie na území Holandska, ale aj prístup k nášmu zamestnaneckému portálu — myHolland. Nájdete tam všetky informácie o našej vzájomnej spolupráci, vrátane finančných dokumentov salarisy, a tiež ročné daňové priznania.

Postup získania jarografu z portálu myHolland

Keď si chcete sami stiahnuť holandské zúčtovanie, prihláste sa na svoj vlastný profil v aplikácii myHolland. Následne prejdite na záložku Financie Poistenia, a vyberte Zúčtovania. Keď prejdete na túto záložku, zobrazí sa panel s týždennými a ročnými zúčtovaniami. V hornej časti panela vyberte „rok“, následne sa zobrazia informácie z daného fiškálneho roka. V časti Ročné zúčtovania (jaaropgaaf) nájdete svoje ročné zúčtovanie za daný rok. Keď stlačíte tlačidlo: Ročné zúčtovanie(rok), stiahne sa zo stránky. Následne príslušný súbor nájdete v priečinku Stiahnuté súbory – na vašom počítači. Teraz stačí podať daňové priznanie vo vašom daňovom úrade.

Ako získať jarograf po skončení spolupráce s agentúrou?

V prípade, ak ukončíte spoluprácu s Carrière máte prístup k svojmu účtu na myHolland, až kým nezískate jarograf. Príklad: V októbri 2022 ste ukončili svoj pracovaný pomer s našou agentúrou. Do konca marca 2023 sa v portáli objaví váš jarograf. Onedlho potom váš účet stratí platnosť. Preto je veľmi dôležité, aby ste priebežne sťahovali z platformy všetky zúčtovania a dokumenty. Ak si nepamätáte vaše používateľské meno a heslo do portálu, obráťte sa na našu agentúru, písomne (e-mail) alebo telefonicky.

Pozor! Jarografy sa na zamestnaneckých portáloch väčšinou objavujú na začiatku nasledujúceho kalendárneho roka. Preto je dôležité v tomto období overovať správy na domovskej stránke, kde sú zverejňované informácie o dátume zverejnenia spomenutých dokumentov.

Čo ak nepodám jarograf z Holandska?

Holandský jaaropgaaf musí zúčtovať každý kto legálne pracoval na území Holandska. Okrem toho, jarograf je potrebný aj vtedy, keď daňové priznanie podávate na Slovensku. V prípade, ak nepodáte daňové priznanie, je veľmi pravdepodobné, že dostanete finančnú pokutu, ktorá môže mať výšku aj niekoľko stoviek eur!

Prečo sa oplatí podať jarograf z Holandska?

Odpoveď je jednoduchá – okrem toho, že sa vyhnete prípadnej pokute, môžete získať vrátenie dane. Avšak aby ste získali daňový preplatok, potrebujete jarograf z Holandska. Preto odporúčame, aby ste s podaním daňového priznania nečakali, a získali naspäť vaše zaplatené preddavky na daň. Aby ste predišli nepríjemnostiam, odporúčame, aby ste využívali služby účtovných kancelárií, ktoré sa zaoberajú podávaním daňových priznaní v Holandsku.

Oplatí sa zapamätať

Jaaropgaaf nevyhnutný dokument, ktorý umožňuje správne podať daňové priznanie v príslušnom daňovom úrade, v Holandsku či na Slovensku. Vystavuje ho každý zamestnávateľ v Holandsku, a mali by ste ho dostať do konca marca nasledujúceho kalendárneho roka.

Sme presvedčení, že tento článok vám podrobne objasnil všetky záležitosti súvisiace s jarografom, preto teraz môžete spokojne odísť pracovať do krajiny, ktorá je svetoznáma vďaka svojim veterným mlynom, všadeprítomným bicyklom a skvelým syrom. Ak ešte len hľadáte prácu v Holandsku vyplňte formulár a umožnite Carrière, aby našla pracovnú ponuku pre vás.

Zdroj vzoru jarografu: https://www.belastingdienst.nl/