Výber jazyka sk en pl ro hu
Zásady-ochrany-osobných-údajov

Politika koláčikov (súborov cookies)

Táto politika koláčikov stanovuje zásady uchovávania a prístupu k informáciám v zariadeniach používateľov prostredníctvom koláčikov používaných na realizáciu služieb spoločnosťou Carriere Contracting International Recruitment Polska Sp. z o. o. so sídlom v meste Wrocław, na adrese: Poľsko, 53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 7a.

Definície

Správca – spoločnosť „Carriere Contracting International Recruitment Polska Sp. z o. o.“ so sídlom v meste Wrocław, na adrese: Poľsko, 53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 7a, zapísaná v registri podnikateľských subjektov pod číslom KRS 0000183647, DIČ PL: 7542757708 a IČO PL (REGON): 532415172, ktorá poskytuje elektronické služby, a tiež uchováva a získava prístup k informáciám v zariadeniach používateľov.

Koláčiky – informačné údaje, predovšetkým malé textové súbory, uložené a uchovávané na zariadeniach prostredníctvom ktorých Používateľ používa webové stránky Servisu.

Správcovské koláčiky, ktoré umiestňuje Správca, a ktoré súvisia s poskytovaním elektronických služieb, ktoré Správca poskytuje prostredníctvom Servisu,

Externé koláčiky – koláčiky, ktoré umiestňujú partneri Správcu, prostredníctvom webových stránok Servisu.

Servis – webové stránky webového sídla Správcu, ktoré je dostupné na adrese carriere.sk

Zariadenie – elektronické zariadenie prostredníctvom ktorého Používateľ prehliada (získava prístup) webové stránky Servisu.

Používateľ – subjekt, ktorému môžu byť v súlade s Podmienkami a s platnou legislatívou poskytované elektronické služby, alebo subjekt, s ktorým môže byť uzatvorená Dohoda o poskytovaní elektronických služieb.

Typy používaných koláčikov

Koláčiky používané Správcom sú pre Zariadenie Používateľa bezpečné. Predovšetkým týmto spôsobom sa do Zariadenie Používateľa nemôžu dostať vírusy alebo iný nežiaduci alebo škodlivý softvér. Tieto súbory umožňujú identifikovať softvér, ktorý používa Používateľa, a umožňujú individuálne prispôsobiť Servis každému Používateľovi. Koláčiky väčšinou obsahujú informácie, ktoré poukazujú na názov webového sídla, domény, z ktorého pochádzajú, trvanie ich uchovávania na Zariadení a priradenú hodnotu. Správca používa dva typy koláčikov:

  • Relačné koláčiky – sú uložené na zariadení Používateľa a sú v ňom uložené dovtedy, kým sa neskončí relácia daného prehliadača. Uložené informácie sa následne natrvalo odstraňujú z pamäte Zariadenia. Mechanizmus relačných koláčikov neumožňuje získať zo Zariadenia Používateľa akékoľvek osobné údaje, ani žiadne iné dôverné informácie.
  • Persistent cookies – these are stored on the user’s device and remain there until they are deleted. Ending the session of the user’s browser or turning off the user’s device does not remove them from the user’s device. The mechanism of persistent cookies does not allow any personal data or any confidential information to be collected from the user’s device.
  • Trvalé koláčiky – sú to súbory, ktoré sú uložené na zariadení Používateľa a sú v ňom uložené dovtedy, kým nebudú vymazané. Po ukončení relácie daného prehliadača alebo po vypnutí daného Zariadenia Používateľa sa z neho neodstránia. Mechanizmus trvalých koláčikov neumožňuje získať zo Zariadenia Používateľa akékoľvek osobné údaje, ani žiadne iné dôverné informácie.

Používateľ má možnosť vo svojom Zariadení obmedziť alebo vypnúť podporu (používanie) koláčikov. V prípade, ak použije túto možnosť, používanie Servisu bude možné, okrem funkcií, ktoré na svoje fungovanie zásadne musia používať koláčiky.

Ciele na aké sa používajú koláčiky

Správca používa Správcovské koláčiky na analyzovanie a výskum, ako aj audit návštevnosti, predovšetkým na vytváranie anonymných štatistík, ktoré pomáhajú dozvedieť sa, akým spôsobom Používatelia Servisu používajú webové stránky Servisu, čo umožňuje zlepšovať ich štruktúru a obsah.

Správca používa externé koláčiky na popularizovanie Servisu prostredníctvom sociálnej siete Facebook.com (externý správca koláčikov: Facebook Inc. so sídlom v USA alebo Facebook Ireland so sídlom v Írsku).

Podrobné informácie o koláčikoch, ako aj o ich fungovaní, sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách:

Relačné koláčiky:

Názov koláčika
Doména
Opis
Uplynutie platnosti
has_js
_utmb
_utmc
_utmt
callpageCookieTest
carriere.international/sk
carriere.international/sk
carriere.international/sk
carriere.international/sk
carriere.international/sk
Kontroluje, či prehliadač obsluhuje JavaScript. Je to súčasť tzv. rozhrania Drupal.
Registruje čas otvorenia stránky Používateľom. Používané službou Google Analitycs na výpočet trvania návštevy (relácie) na stránke.
Registruje čas zatvorenia stránky Používateľom. Používané službou Google Analitycs na výpočet trvania návštevy (relácie) na stránke.
Určené na nastavovanie rýchlosti žiadostí na server. Používané službou Google Analitycs.
Overuje, či má prehliadač aktivované a či podporuje koláčiky. Je to nevyhnutné, aby rozšírenie callPage fungovalo správne.
Pri skončení relácie používania daného prehliadača.
Pri skončení relácie používania daného prehliadača.
Pri skončení relácie používania daného prehliadača.
Pri skončení relácie používania daného prehliadača.
Pri skončení relácie používania daného prehliadača.

Trvalé koláčiky:

Názov koláčika
Doména
Opis
Uplynutie platnosti
SESS#
cookie-agreed
_utma
_utmz
carriere.international/sk
carriere.international/sk
carriere.international/sk
carriere.international/sk
Drupal automaticky vytvára jedinečný názov koláčika pre danú návštevu (reláciu) stránky na základe plného názvu doménu, vďaka tomu Používateľ zostáva prihlásený pri prechádzaní pomedzi rôzne domény. Je to súčasť tzv. rozhrania Drupal.
Informuje o prijatí politiky koláčikov. Je to súčasť tzv. rozhrania Drupal.
Na zbieranie údajov o počte návštev Používateľa na stránke, a tiež o dátume prvej a poslednej návštevy (relácie) stránky. Používané službou Google Analitycs.
Na zbieranie údajov o tom, skade pochádza Používateľ, aký prehliadač používa, aký odkaz použil, alebo aký termín bol zadaný pri vyhľadávaní. Používané službou Google Analitycs.
2000000 sekúnd = cca 23,14 dní
100 dni
2 roky
6 mesiacov

Nástroje stránky, určené na detegovanie koláčikov, môžu nájsť ešte dodatočné typy súborov:

Názov koláčika
Doména
Opis
Uplynutie platnosti
IDE
fr
doubleclick.net
facebook.com
Používané službou Google DoubleClick na registrovanie a vykazovanie činností Používateľa po zobrazení alebo stlačení jednej reklamy poskytovateľa reklamy s cieľom zmerať účinnosť reklamy a na zobrazovanie Používateľovi cielených reklám.
Používané službou Facebook na dodávanie Používateľovi sérii reklám výrobkov alebo služieb – s cieľom predstaviť v reálnom čase reklamy pochádzajúce od externých poskytovateľov reklamy.
2000000 sekúnd = cca 23,14 dní
3 mesiace

Možnosť určovania podmienok uchovávania alebo podmienok získavania prístupu koláčikmi

Používateľ môže samostatne a v každej chvíli zmeniť nastavenia týkajúce sa koláčikov, určujúc podmienky uchovávania koláčikov a získavania prístupu do Zariadenia Používateľa prostredníctvom koláčikov. Zmena nastavení, o ktorých hovorí predchádzajúca veta, môže Používateľ zmeniť zmenením nastavení svojho webového prehliadača alebo konfigurácie služby. Tieto nastavenia môžu byť zmenené predovšetkým tak, že v nastaveniach webového prehliadača bude vypnutá automatická podpora koláčikov, alebo bude aktivovaná funkcia informovania o každom použití (uložení) koláčikov v Zariadení Používateľa. Podrobné informácie o možnostiach a o spôsoboch podpory koláčikov sú uvedené v príručke alebo v pomoci daného softvéru (webového prehliadača).

Nižšie predstavujeme spôsoby, ako sa menia nastavenia webových prehliadačov týkajúce sa používania koláčikov:

  • Prehliadač Internet Explorer
  • Prehliadač Mozilla FireFox
  • Prehliadač Chrome
  • Prehliadač Safari
  • Prehliadač Opera

Používateľ môže koláčiky v každej chvíli odstrániť používajúc funkcie, ktoré sú dostupné vo webovom prehliadači, ktorý používa.

Obmedzenie používania koláčikov môže ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na webových stránkach Servisu.