Výber jazyka sk en pl ro hu
Zásady-ochrany-osobných-údajov

PRÁVNE VÝHRADY

Všetky práva k celému obsahu internetového servisu, ktorý je dostupný na adrese www.carriere.international/sk sú vyhradené. Na stránkach sú prvky, ktoré sú chránené autorským právom, chránené obchodné známky, ako aj originálne materiály. Používateľ má právo stiahnuť a vytlačiť celé stránky alebo časti webového servisu, avšak pod podmienkou, že to nenaruší autorské práva ani práva vyplývajúce z registrácii ochranných známok. Žiadna časť servisu nemôže byť na komerčné účely kopírovaná, v celku alebo v časti, elektronicky prenášaná, alebo iným spôsobom upravená, nesmú byť vytvárané odkazy, ani sa nesmie používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti „Carriere Contracting International Recruitment Polska Sp. z o.o.“

Spoločnosť „Carriere Contracting International Recruitment Polska Sp. z o.o.“ robí všetko pre to, aby informácie, ktoré sú uvedené v tomto servise, sa zhodovali so skutočným stavom, a boli aktualizované priebežne, avšak žiadnym spôsobom nezodpovedá za prípadné chyby, nedostatočnú presnosť, nesprávne termíny zverejnenia, ani za nekompletnosť informácií, ktoré sú predstavené na stránkach servisu. Spoločnosť „Carriere Contracting International Recruitment Polska Sp. z o. o.“ si vyhradzuje právo zavádzať zmeny, v časti alebo v celku, servisu, bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie predstavené v tomto webovom servise nepredstavujú ponuku v zmysle článku 66 občianskeho zákonníka. Riziko späté s ich používaním a využívaním je výhradne iba na používateľoch servisu.

Spoločnosť „Carriere Contracting International Recruitment Polska Sp. z o. o.“ nezodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú následkom využívania servisu. Spoločnosť „Carriere Contracting International Recruitment Polska Sp. z o. o.“ si vyhradzuje právo upraviť vyššie uvedené výhrady v ľubovoľnej chvíli, a to aktualizovaním obsahu týchto stránok. Tieto zmeny zaväzujú používateľov od momentu ich zverejnenia. Posledná aktualizácia: 15. apríla 2022

Carriere Contracting International Recruitment Polska Sp. z o.o.