Výber jazyka sk en pl ro hu
číslo BSN (Sofi) v Holandsku

AKO SA VYBAVUJE HOLANDSKÉ ČÍSLO BSN (SOFI NUMER)?

27 septembra, 2022
m.markiewicz

Čo je to číslo BSN (SOFI)?

Číslo BSN (tzn. Burgerservicenummer) je individuálny evidenčno-daňový číselný rad, ktorý sa v Holandsku používa na identifikovanie danej osoby daňovými úradmi, ako aj inými orgánmi štátnej správy. Jedinečné číslo tvorí deväť číslic, a od 1. januára 2007 nahrádza predchádzajúce číslo, tzv. Sofi (Sociaal Fiscaal nummer). Oba čísla majú rovnakú funkciu – umožňujú z formálneho hľadiska v Holandsku normálne fungovať. U nás sa adekvátne používa rodné číslo/DIČ.

Kto potrebuje číslo BSN?

Číslo BSN (predtým Sofi) potrebuje každý, kto chce v Holandsku legálne pracovať. Potrebujú ho aj osoby, ktoré v Holandsku bývajú dlhšie než 4 mesiace.

Toto identifikačné číslo je okrem iného potrebné v nasledovných situáciách:

  • komunikácia s orgánmi štátnej správy,
  • otvorenie bankového účtu,
  • uzatvorenie zdravotného poistenia,
  • nákup liekov v lekárňach,
  • poberanie sociálnych dávok,
  • zapísanie detí do školy alebo materskej školy,
  • pri zúčtovaní dane z príjmov.

Ako a kde sa dá získať číslo BSN (Sofi)?

Požiadanie o vydanie čísla BSN v Holandsku nie je vôbec komplikované a prakticky každý to môže urobiť sám. Získať toto identifikačné číslo pomáhajú aj pracovné agentúry, ktoré napríklad zamestnávajú sezónnych zamestnancov. Trvanie posúdenia žiadosti závisí od toho, ako dlho plánujeme zostať v Holandsku.

Získanie čísla BSN v Holandsku – pobyt kratší než 4 mesiace

Osoby, ktoré budú v Holandsku bývať iba dočasne (najviac 4 mesiace) – napr. osoby zamestnané pri sezónnych prácach – číslo BSN dostanú v úrade „na počkanie”. Musia podať žiadosť v jednom z 19 samosprávnych úradov (Gemeenten) – kontaktné údaje úradov, v ktorých je to možné, nájdete na stránke https://www.nederlandwereldwijd.nl/.

V danom úrade stačí, keď sa zapíšeme v evidencii obyvateľstva ako nerezident (niet-ingezetene) – vtedy nám vydajú číslo BSN. Dôležité! Musíme mať pri tom platný doklad totožnosti.

Pripomíname, že si musíme vopred dohodnúť s úradom konkrétny termín. Môžeme to urobiť prostredníctvom internetu (online formulár) alebo poslať e-mailovú správu, a tiež zavolať do príslušného úradu, ktorý je na vyššie uvedenom zozname. Zápis v evidencii obyvateľstva (BRP) je bezplatný.

Zoznam samosprávnych úradov v Holandsku nájdeme na stránke www.nederlandwereldwijd.nl.

Zoznam samosprávnych úradov v Holandsku Zoznam samosprávnych úradov v Holandsku

Získanie čísla BSN v Holandsku – pobyt dlhší než 4 mesiace

Keď plánujeme dlhší pobyt v Holandsku, musíme sa tiež prihlásiť na pobyt. Vtedy sa číslo BSN vydáva pri prvom prihlásení na pobyt. V takom prípade musíme ísť do miestneho úradu (príslušne podľa miest, v ktorom sa chceme prihlásiť na pobyt).

Ak je to naše prvé prihlásenie na pobyt v Holandsku, automaticky nás zapíšu aj v evidencii obyvateľstva (BRP), a priradia nám číslo BSN. V tomto prípade čakanie na všetky dokumenty je dlhšie, a môže trvať aj niekoľko týždňov.

Aj v tomto prípade sa na stretnutie s úradníkom musíme vopred dohodnúť, a to prostredníctvom internetovej stránky úradu alebo telefonicky. Pri podávaní žiadosti je potrebné predstaviť platný doklad totožnosti (tzn. občiansky preukaz alebo pas), ako aj dokument potvrdzujúci právo na pobyt na danej adrese v Holandsku.

Môžem získať číslo BSN cez internet?

Nie – nie je to možné. Cez internet sa dá jedine dohodnúť stretnutie s úradníkom daného miestneho úradu.

Číslo BSN dieťaťa

Číslo BSN (predtým SOFI) sa dá získať aj pre deti. Ak sa narodili na území Holandska, BSN získavajú hneď po narodení. V prípade detí, ktoré majú iné občianstvo, v miestnom úrade je potrebné predstaviť ich doklad totožnosti – tzn. rodný list, občianske preukazy alebo pasy rodičov, prípadne dieťaťa.

Čo je dôležité, niektoré úrady vyžadujú pri vybavovaní formalít osobnú prítomnosť dieťa priamo v úrade.

BSN pre dieťa sa dá získať aj automaticky, po podaní v úrade SVB žiadosti o rodinné prídavky, tzv. kinderbijslag.

Získanie čísla BSN pre partnera

Často sa stáva, že my pracujeme v Holandsku, a náš partner v tom čase zostáva doma. V prípade, ak požiadame o príspevok toeslag, aj náš partner musí mať číslo BSN. Čo v takom prípade?
Číslo BSN pre partnera môžeme získať dvoma spôsobmi:

  1. Dohodnúť sa v jednom z miestnych úradov, a požiadať o vydanie čísla BSN ako nerezidentovi.
  2. Vyplniť žiadosť  Verzoek burgerservicenummer voor toeslagpartner buitenland.

Túto žiadosť musíme podpísať obaja, aj my aj náš partner. K žiadosti musí byť priložená kópia dokladu, ktorý potvrdzuje náš trvalý vzťah. Môže to byť sobášny list, partnerská zmluva alebo notárska zápisnica o spoločnom požití.

Okrem toho musíme pripojiť kópiu platného dokladu totožnosti partnera (občianskeho preukazu alebo pasu) ako aj osvedčenie o mieste pobytu partnera, vydaný príslušným miestnym úradom. Nesmie byť staršie než 6 mesiacov.

Ak obaja bývame v zahraničí, z osvedčenia musí vyplývať, že obaja bývame na rovnakej adrese. Žiadosť môžeme vyplniť na počítači, vytlačiť a poslať spolu so všetkými požadovanými prílohami na adresu, ktorá je uvedená na žiadosti.

Na čo nesmiete zabudnúť po získaní čísla BSN?

Vydanie dokladu je úplne bezplatné, a  číslo BSN sa danej osobe priraďuje na neurčito, tzn. doživotne. Opätovne získať už raz vydané číslo je pomerne náročné. Preto odporúčame, aby ste originálny doklad uschovávali na bezpečnom mieste, a aby ste pri vybavovaní úradných záležitostí používali jeho kópiu.

Ako môžem skontrolovať svoje číslo BSN (predtým SOFI)?

Môžeme to urobiť prostredníctvom internetu – pod podmienkou, že máme platný DigiD, čiže digitálny identifikátor, ktorým sa dá potvrdzovať naša totožnosť v úradoch štátnej správy. Ako sa to dá urobiť? Keď sa prihlásime na stránke  https://www.svb.nl/nl/ vyberáme funkciu Raadplegen (Zistiť), v ktorej sa nachádzajú naše osobné údaje, vrátane čísla BSN. Ak nemáme DigiD, musíme sa obrátiť na SVB telefonicky alebo prísť osobne.

Pomoc pracovnej agentúry pri vybavovaní čísla BSN

Keď odchádzame do práce do Holandska prostredníctvom pracovnej agentúry, môžeme počítať pri vybavovaní čísla BSN s jej pomocou. Už počas hľadaní vhodnej pracovnej ponuky sa nás náborár spýta, či už máme identifikačné číslo. Pripomíname, že bez toho sa nedá uzatvoriť pracovná dohoda.

Čo ak nemáme číslo BSN? Nevadí! Všetky nevyhnutné formality nám pomôže vybaviť zamestnanec kancelárie, priamo na mieste v Holandsku.

V prípade osôb, ktoré nevedia anglicky alebo holandsky, taká pomoc agentúry môže byť jednoducho nevyhnutá.