Výber jazyka sk en pl ro hu
zdravotné poistenie v Holandsku

JE ZDRAVOTNÉ POISTENIE V HOLANDSKU POVINNÉ? AKO SA POISTIŤ?

27 septembra, 2022
m.markiewicz

Väčšinou, keď prvýkrát odchádzame do práce v Holandsku, využívame služby pracovnej agentúry. Agentúra sa stará o všetky nevyhnutné formality, potrebné pred začatím práce v cudzine. Avšak stále zostáva množstvo nezodpovedaných otázok ohľadne výšky životných nákladov v Holandsku. Jedným z najčastejších problémov je práve poistenie. Koľko stojí zdravotné poistenie v Holandsku? Je skutočne povinné?

Ako funguje zdravotné poistenie v Holandsku?

Zdravotné poistenie v Holandsku je povinné, a každý sa musí poistiť. Okrem toho sa musíme postarať, aby nám poisťovňa vydala preukaz poistenca, ktorý potvrdzuje, aký typ poistenie máme. Hoci máme doma zdravotné poistenie, v Holandsku nie je vôbec dostatočné.

Zdravotné poistenie v Holandsku sa volá zorgverzekering. Jednoducho povedané, každá osoba, ktorá býva alebo/a pracuje v Holandsku, musí mať zdravotné poistenie aspoň v základnom rozsahu. Poistenie musíme uzatvoriť v priebehu štyroch mesiacov od príjazdu do Holandska, alebo v momente, keď začneme v Holandsku pracovať.

Pripomíname, že v prípade, ak nebudeme mať zdravotné poistenie v Holandsku, hrozí nám pokuta vo výške 350 EUR. Avšak ak sa napriek hroziacej pokute nepoistíme, združenie zdravotných poisťovní nás napriek tomu zaregistruje v poisťovni, ktorú vyberie toto združenie, a príslušné odvody nám budú strhávať z našej mzdy alebo sociálnej dávky. Preto sa oplatí, keď si zdravotnú poisťovňu vyberieme sami.

Čo zahŕňa základné zdravotné poistenie v Holandsku?

Základné zdravotné poistenie v Holandsku, čiže tzv. basisverzekering, zahŕňa:

 • základnú zdravotnú starostlivosť, čiže okrem iného: obvodného lekára, lekárov odborníkov a pôrodníkov;
 • nemocničnú liečbu;
 • zubného lekára pre deti do veku do 18 rokov;
 • ostarostlivosť o ženy počas tehotenstva a šestonedelia;
 • vybrané terapie, také ako: fyzioterapia (v obmedzenom rozsahu), logopédia, ergoterapia a dietetika;
 • vybrané zdravotnícke pomôcky;
 • vybrané zdravotnícke výrobky.
V Holandsku sa môžeme rozhodnúť aj pre dodatočný balík poistenia, čiže aanvullende verzekering. Také poistenie zahŕňa aj výdavky, ktoré nie sú v základnom zdravotnom poistení.

Môže to byť:

 • zubný lekár pre dospelých;
 • fyzioterapia;
 • okuliare a šošovky;
 • administratívna obsluha (objednávanie výtlačkov, osvedčení ap.).

Koľko stojí zdravotné poistenie v Holandsku?

V Holandsku je viac než 40 zdravotných poisťovní. Zoznam nájdeme na stránke https://www.zorgverzekering.net/overzicht-zorgverzekeraars/. Preto máme obrovský výber.

Priemerný mesačný odvod na základné zdravotné poistenie je v roku 2022 vo výške približne 120 EUR. Okrem ceny, základným rozdielom medzi jednotlivými poisťovňami je počet zdravotníckych zariadení, s ktorými majú uzatvorené dohody. Preto sa oplatí použiť internetové porovnávače poistení, a vybrať ponuku, ktorá je pre nás najvýhodnejšia.

Osoby, ktoré odchádzajú do práce do Holandska prostredníctvom pracovnej agentúry, môžu využiť kolektívne zdravotné poistenie (collective verzekering), ktoré je väčšinou lacnejšie, než pre individuálnych zákazníkov. Avšak nie je to vôbec povinné. Môžete mať aj súkromné zdravotné poistenie.

Ako sa získava zdravotné poistenie v Holandsku?

V súčasnosti môžeme zdravotné poistenie v Holandsku kúpiť bez vychádzania z domu. Stačí otvoriť stránku https://www.zorgverzekering.net/, vybrať jednu poisťovňu, a následne vyplniť formulár. Väčšina poisťovní má približne rovnaké registračné dokumenty.

Vo formulári musíme uviesť nasledujúce údaje:

 • osobné,
 • číslo BSN,
 • adresa,
 • číslo bankového účtu, najlepšie účet vedený v Holandsku.
Následne musíme určiť:

 • výšku vlastného rizika,
 • rozhodnúť sa o rozšírení balíčka,
 • zaznačujeme, či chceme poistiť aj iných rodinných príslušníkov,
 • môžeme zaznačiť možnosť kolektívneho poistenia, ak na také máme nárok.
Keď žiadosť zašleme, čakáme na dokumenty (poistnú dohodu a preukaz poistenca). Osoby, ktoré pracujú prostredníctvom prostredníkov, môžu využiť poistenie uzatvorené ich prostredníkom. V takom prípade všetky formality v menej zamestnanca vybaví naša pracovná agentúra.

Platí holandské poistenie aj v iných štátoch?

Občania členských štátov Európskej únie môžu pracovať v jednom alebo aj v niekoľkých členských štátov súčasne. Avšak odvody na zdravotné poistenie môžu platiť iba v jednom štáte.

Osoby, ktoré sú poistené v Holandsku, a ktoré chcú ísť do iného štátu, musia si pred výjazdom vybaviť EKUZ, čiže Európsky preukaz zdravotného poistenia. Vďaka tomu, v prípade náhlej potreby, máme právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť v príslušnom rozsahu. Avšak pripomíname, že musíme dostať príslušné potvrdenie o poskytnutí zdravotnej starostlivosti. Preklad takého dokladu do holandčiny nie je potrebný.

Osoby, ktoré chcú využiť plánované zdravotnícke služby v inom štáte, musia získať formulár S2 (kedysi E112), ktorý oprávňuje na liečenie v zahraničí. Tento formulár ešte pred začatím liečenia predstavte miestnemu zdravotníckemu zariadeniu, aby mohla byť liečba vykonaná a náležite zúčtovaná. Miestna zdravotná poisťovňa sa po vykonaní liečby obráti na holandskú poisťovňu, ktorá uhradí vynaložené náklady.

Ako sa dá zmeniť zdravotné poistenie v Holandsku?

Ak chceme zmeniť balíček alebo poistenie v Holandsku, nesmieme zabudnúť, že taká zmena nadobúda platnosť od 1. januára nasledujúceho roka. Táto zásada platí aj pri zmene poisťovne.

Ak to neurobíme do konca roka, musíme na takú zmenu čakať celý nasledujúci rok. Ak chceme rozšíriť svoj balíček, môžeme sa s poisťovňou dohodnúť aj počas roka. Väčšinou to poisťovne umožňujú, keďže dodatočné poistenie prináša poisťovni dodatočný zisk.

Kedy môže poistenie uzatvoriť pracovná agentúra?

Pracovné agentúry, ktoré sa zaoberajú sprostredkúvaním práce v Holandsku, väčšinou ponúkajú kolektívne zdravotné poistenie pre zamestnávaných cudzincov. Vtedy odvody môžu byť nižšie. Avšak v prípade, ak ukončíme spoluprácu s danou agentúrou, strácame tiež také poistenie. Pracovná agentúra nám musí vydať preukaz poistenca, ktorý potvrdzuje naše zdravotné poistenie, a tiež kópiu našej poistnej dohody. Tieto dokumenty musíme mať vždy pri sebe, aby sme ich mohli predstaviť v prípade kontroly.

Zdravotné poistenie zamestnancov Carrière v roku 2022

Od 1. januára 2022 sa naši zamestnanci môžu rozhodnúť pre jednu z dvoch zdravotných poisťovní a poistenie vo výhodnej výške. Na výber je základný alebo rozšírený balíček. Dodatočne sa môžeme rozhodnúť pre garančné poistenie, úrazové poistenie, tiež môžeme poistiť domácnosť či uzatvoriť poistenie občianskej zodpovednosti.

Zamestnanci, ktorí sa rozhodli pre ubytovanie zabezpečené agentúrou Carrière, automaticky majú rozšírený balíček. Osoby, ktoré majú súkromné zdravotné poistenie, musia takú informáciu uviesť v príslušnej rubrike v dohode uzatvorenej s agentúrou. Viac informácií nájde na portáli myholland.eu.Zdroj:
https://www.zorgverzekeringslijn.nl/