Výber jazyka sk en pl ro hu
Mzdy v Holandsku závisí od veku. minimálna mzda v Holandsku

VÝŠKA MINIMÁLNEJ MZDY V HOLANDSKU ZÁVISÍ OD VEKU. NAJDÔLEŽITEJŠIE INFORMÁCIE O VÝŠKE MZDY

27 septembra, 2022
m.markiewicz

V zahraničných pracovných inzerátoch je často uvedený výraz mzda bez veku alebo ponuke bez sadzby závislej od veku. Čo to vlastne znamená, že mzda závisí od veku, a ako to ovplyvňuje mzdu? Koho sa v Holandsku týka minimálna mzda závislá od veku? Odpoveď nájdete v nasledujúcom článku.

Čo je to mzda závislá od veku?

Mzda závislá od veku je uzákonený systém odmeňovania, v ktorom sa mzda zvyšuje spolu s vekom zamestnanca. Stanovuje minimálnu mzdu, ktorú musí zarábať neplnoletý zamestnanec za ním vykonávanú prácu v danom štáte

Mzda závislá od veku sa v Holandsku týka všetkých zamestnancov, bez ohľadu na to, či sa tam narodili, či nie. Vďaka tomu môžu zamestnávatelia platiť zamestnancom vo veku do 21 rokov nižšie mzdy.

Avšak pripomíname, že mzda závislá od veku neupravuje maximálny limit mzdy. Je to na zamestnávateľovi, či neplnoletým osobám platí zákonom stanovené nižšie mzdy, ktoré závisia od veku zamestnanca, či plné mzdy (rovnaké ako osobám vo veku nad 21 rokov).

Kde platia mzdy závislé od veku?

Mzdy závislé od veku vymysleli Holanďania. Na začiatku mzdy závislé od veku v Holandsku sa týkali zamestnancov vo veku do 23 rokov. V júli 2017 bola táto hranica znížená z 23 na 22 rokov. A dva roky neskôr bol tento prah opäť znížený, tentoraz na 21 rokov. Vďaka tomu majú aj mladší zamestnanci rovnaké mzdové podmienky.

Prečo vôbec vznikla mzda závislá od veku?

Sú dva hlavné dôvody, prečo vznikol taký mzdový systém.

Po prvé, práca neplnoletých v Holandsku mala byť z princípu menej výhodná. Nižšie hodinové sadzby pre mládež mali byť istou formou motivácie, aby sa mládež po skončení strednej školy radšej ďalej vzdelávala, a nešla skôr do práce. Keďže občania Holandska môžu legálne pracovať už od 15 rokov.
Vďaka mzde závislej od veku zamestnanec s niekoľkoročnými skúsenosťami bude na hodinu zarábať o pár eur viac, než nekvalifikovaný 15-ročný zamestnanec.

Po druhé, nárast mzdy spolu s vekom má zabezpečiť, aby si osoby, ktoré sú už zamestnané v nejakej firme, nehľadali zamestnanie v inej. Cieľom takého systému je doceňovať starších, skúsenejších zamestnancov.

Mzdy zamestnancov vo veku do 21 rokov

Osoby, ktoré ešte nemajú 21 rokov, v Holandsku veľmi často zarábajú približne o 40 až 45 % menej, než ich starší kolegovia. Napríklad 17-ročný Holanďan pracujúci v roku 2022 na plný úväzok zarába mesačne 693,7 EUR, kým 21-ročný na rovnakej pozícii zarába mesačne 1404,95 EUR.
Pripomíname, že ide o minimálnu mzdu. Značná časť zamestnávateľov v Holandsku ponúka vyššie sadzby než tie minimálne, čo sa týka aj miezd osôb vo veku do 21 rokov.

Okrem toho, pracujúc v Holandsku môžeme počítať s rôznymi príplatkami a bonusmi k základnej mzde, napr. za splnenie normy či za dĺžku pracovného pomeru. Niektoré firmy majú rovnaké sadzby bez ohľadu na vek zamestnanca.

Minimálna mzda v Holandsku

V Holandsku, tak ako vo väčšine európskych štátov, platí zákonom stanovená minimálna mzda. Zákonom stanovená minimálna mzda závisí od veku zamestnanca a valorizuje sa dvakrát ročne (v januári a v júli).
Od júla 2022 platia nové sadzby minimálnej mzdy v Holandsku (tab. 1).

Od júla 2022 platia nové sadzby minimálnej mzdy v Holandsku Od júla 2022 platia nové sadzby minimálnej mzdy v Holandsku

Hodinové sadzby v Holandsku

V Holandsku nie je stanovená jedna týždenná norma pracovného času. Podľa odvetvia to môže byť 36 až 40 hodín týždenne. V obchodoch je to 40 hodín, a v skleníku, či v hotelierstve a gastronómii – 38 hodín týždenne.

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené minimálne hodinové sadzby, ktoré platia od júla 2022.

V tabuľke sú uvedené minimálne hodinové sadzby, ktoré platia od júla 2022 v Holandsku. V tabuľke sú uvedené minimálne hodinové sadzby, ktoré platia od júla 2022 v Holandsku.

Zlikviduje Holandsko sadzby závislé od veku?

Už mnoho rokov sú mzdy závislé od veku v Holandsku spornou záležitosťou. Názor, že ide o nespravodlivé a diskriminačné riešenie, si získava čoraz väčšiu popularitu medzi mladými Holanďanmi aj politikmi.
Situácia zamestnancov je z roka na rok čoraz lepšia, stále tiež rastie minimálna mzda v Holandsku. Preto môžeme očakávať, že v budúcnosti bude mzda závislá od veku zrušená.

Pracovné ponuky a mzdy v Holandsku závisí od veku

V Holandsku si dokonca aj mladí ľudia, bez odborných skúseností, môžu nájsť dobrú prácu. Také osoby nájdu zamestnanie v skleníkoch či triediarňach, ako aj v potravinárstve, alebo vo veľkých logistických skladoch. Osoby so znalosťou angličtiny na komunikatívnej úrovni tu majú šancu na rýchly kariérny postup. Odporúčame, aby ste si pri pozeraní pracovných ponúk z Holandska všímali ponúkanú hodinovú mzdu.

Príklady pracovných ponúk bez mzdy závislej od veku:

Každý rok sa stovky mladých ľudí rozhoduje pre výjazd za prácou do cudziny. Hlavným dôvodom sú väčšinou atraktívne mzdy. Ponúkané pracovné pozície majú rôznu lokalitu, dĺžku zamestnania, či hodinové sadzby.

Napriek tomu, že v Holandsku mzdy závisia od veku, výška zárobkov je stále oveľa vyššia, než minimálna mzda u nás. Fyzický zamestnanec bez skúseností a bez znalosti cudzieho jazyka, môže v Holandsku zarobiť aj niekoľkokrát viac než u nás. Z roka na rok sa objavuje čoraz viac pracovných inzerátov bez sadzby závislej od veku.