Výber jazyka sk en pl ro hu
dzieci-w-holandii

Oplatí sa vychovávať deti v Holandsku?

29 septembra, 2022
Sylwia Szerszeń

Mnoho ľudí pracujúcich v Holandsku sa s postupom času rozhodne priviesť svojich rodinných príslušníkov k sebe, pretože práve s novou krajinou pobytu spájajú svoju budúcnosť. Oplatí sa však vychovávať deti v Holandsku? Skôr, ako urobíme také dôležité životné rozhodnutie, mali by sme sa oboznámiť s holandským vzdelávacím systémom a tamojším prístupom k výchove detí.

Najšťastnejšie deti žijú v Holandsku

Medzinárodné organizácie ako UNICEF už 20 rokov robia výskumy, ktoré sú zamerané na meranie kvality života detí z rôznych kútov sveta. Posledná správa UNICEF zo septembra 2020 obsahuje analýzu údajov zo 41 krajín s vysokými príjmami, pričom krajiny zoraďuje podľa nasledujúcich kritérií: duševná pohoda detí, ich fyzické zdravie a rozvoj akademických a sociálnych zručností.

Práve holandské deti sú oddávna považované za najšťastnejšie na svete. Vyplýva to z holandského modelu výchovy, ktorý je založený na slobode a rešpekte k iným. Deti v Holandsku sú obdarené veľkou dávkou dôvery, vďaka čomu sa stávajú nezávislejšími a vynaliezavejšími. Od malička sú tiež povzbudzovaní k tomu, aby vyjadrovali svoj vlastný názor. Vďaka schopnosti robiť okamžité, no premyslené rozhodnutia, sa mladá, dospievajúca generácia nebojí nových výziev. Podľa správy UNICEF boli na pódiu umiestnili aj deti z Dánska a Nórska.

Dzieci w Holandii Dzieci w Holandii

Výchova po holandsky

Holandskí rodičia nedržia svoje nakrátko, pretože zastávajú názor, že dieťa sa vychováva pre svet a nie vždy budú pri ňom jeho opatrovníci. Vďaka tomu sa holandské deti rýchlejšie stávajú nezávislými a zodpovednejšími za svoje činy. Poľskí rodičia, ktorí to preháňajú so starostlivosťou, budú musieť prestrihnúť povestnú pupočnú šnúru, no po určitom čase si uvedomia, že je to pre dobro dieťaťa.

Holanďania sú pri výchove svojich deti veľmi otvorení. Doma sa s deťmi rozprávajú takmer o všetkom. Sex, puberta či homosexualita nie sú tabu – môže to byť téma na rozhovor s rodičmi.

Dôležitým aspektom je aj rodinné stravovanie, či tiež pravidelný harmonogram dňa a čas spánku. Rutina dáva deťom pocit bezpečia.

Holandské deti trávia veľa času vonku a už od útleho veku sú nabádané k bicyklovaniu. Vďaka fyzickej aktivite, bez ohľadu na poveternostné podmienky, získavajú imunitu.

Je samozrejmé, že po presťahovaní do Holandska môže byť adaptácia na novú situáciu pre Vašu ratolesť zo začiatku náročná, no vo väčšine prípadov takúto zmenu viac prežívajú rodičia ako deti. Poliaci, ktorí emigrovali do Holandska a chceli by, aby ich dieťa malo aj naďalej kontakt s poľským jazykom, môžu svoje potomstvo prihlásiť do poľských škôl, ktoré prevádzkujú poľské komunitné organizácie. Takéto zariadenia sa nachádzajú vo veľkých mestách ako Haag, Amsterdam, Breda, Rotterdam, Tilburg a Utrecht. Zoznam takýchto škôl nájdete tu. Treba však pripomenúť, že štúdium v poľskej škole je brané ako doplnkové vzdelávanie a nenahrádza holandskú povinnú školskú dochádzku.

Predškolská výchova detí v Holandsku

Skoré predškolské vzdelávanie v Holandsku (tzv. WE) je určené pre deti od 2 do 4 rokov. Nie je povinné. Je určený pre drobcov, ktorí majú problémy s vývinom, napr. s učením sa jazykov. Tieto zariadenia umožňujú vyplniť jazykové medzery ešte pred nástupom do školy a zabezpečiť tak deťom štart na rovnakej úrovni. Vzťahuje sa to najmä na deti, pre ktoré je holandčina druhým jazykom, a pre tie, ktoré majú nejaké problémy s učením. Hodiny sa vyučujú v neformálnych skupinách na základných školách alebo v súkromných zariadeniach.

Povinná školská dochádzka detí v Holandsku je od 5 do 18 rokov. Niektoré holandské školy ponúkajú deťom vzdelanie na úrovni podobnej ako v poľskej materskej škôlke (Kinderopvang). Po dovŕšení 4. roku sa deti zúčastňujú na vyučovaní, ktorého cieľom je príprava na čerpanie vedomostí v ďalších stupňoch vzdelávania.

Dzieci w Holandii rodzina Dzieci w Holandii rodzina

Systém vzdelávania v Holandsku

Systém vzdelávania v Holandsku je trochu odlišný od poľského. Základná škola v Nizozemsku, inak ISCED 1, pozostáva z ôsmich tried alebo skupín. Základné vzdelanie je rozdelené do nasledujúcich stupňov:

  • najmladšie triedy (1. a 2. ročník) – onderbouw;
  • stredné triedy (3. – 5. ročník) – middenbouw;
  • najstaršie triedy (6. – 8. ročník) – bovenbouw.

Vo veku 12 rokov deti absolvujú záverečný test — CITO, ktorý určí, aké sú ich schopnosti a ktorá stredná škola bude pre nich najlepšia.

Stredné školy sú taktiež rozdelené na niekoľko stupňov:

  • VMBO — najnižší, odborný (4 roky) s možnosťou ďalšieho vzdelávania na MBO — strednej odbornej škole, ktorá je cestou k štúdiu na vyšších odborných školách;
  • HAVO –  stredný stupeň (5 rokov), ktorý je prípravou na štúdium na vyšších odborných školách;
  • VWO – stupeň všeobecného vzdelávania (6 rokov), ktorý pripravuje na vysokoškolské štúdium.

Škola priateľská k študentom

V holandských školách sa kladie dôraz predovšetkým na slobodné vyjadrovanie vlastných myšlienok, ktoré nie sú potláčané nanútenými vzormi. Deti a mládež nedostávajú príliš veľa domácich úloh, niekedy je ich úlohou pripraviť určitú prezentáciu. Odpočinok je nevyhnutným činiteľom, aby boli deti šťastné a napĺňali sa. Učitelia majú k žiakom otvorený prístup – vždy sú ochotní pomôcť a študenti sa na nich môžu obrátiť s akýmkoľvek problémom.

V školách sa praktizuje učenie hrou, čo prispieva k lepšiemu zapamätaniu. Počas vyučovania učitelia využívajú učebné informačné pomôcky IT, robia kvízy a prezentácie. Žiaci na hodinách pracujú na notebookoch alebo tabletoch. Dôraz je kladený na učenie z analýzy údajov, máp a grafov, čo prináša ovocie v neskorších rokoch.

Dzieci w Holandii Dzieci w Holandii

Rodina je najdôležitejšia

Holandské rodiny, podobne ako poľské, si veľmi cenia spoločne strávený čas. Žiadne spoločenské kontakty nedokážu nahradiť rodinné väzby. To je dôvod, prečo takmer polovica dospelých Holanďanov pracuje na čiastočný úväzok. Rodičia venujú aspoň jeden deň v týždni, aby mohli stráviť čas so svojimi deťmi. Milá domáca atmosféra bez vzájomných výhrad je kľúčom k úspechu.
V Holandsku je postarané nielen o deti, ale aj o dospelých. Neprinášajú si tak domov stres z práce, čo pomáha udržiavať dobrú atmosféru v mieste bydliska.

Kľúč k úspechu

V Holandsku môžu deti byť deťmi. Majú oveľa väčšiu slobodu ako ich rovesníci v iných krajinách. V škole čelia menšiemu tlaku a trávia viac času so svojimi rodičmi. Sú nabádané k tomu, aby mali svoj názor a môžu sa o čomkoľvek otvorene porozprávať so svojimi opatrovateľmi. Vďaka zodpovednej a zdravej starostlivosti z nich vyrastajú sebavedomí, nezávislí ľudia. Sloboda vo výchove detí v Holandsku prináša fantastické efekty.

Zdroj: UNICEF