Výber jazyka sk en pl ro hu
PRIHLÁSENIE NA POBYT V HOLANDSKU – NAJDÔLEŽITEJŠIE INFORMÁCIE

PRIHLÁSENIE NA POBYT V HOLANDSKU – NAJDÔLEŽITEJŠIE INFORMÁCIE

27 septembra, 2022
@k.bis

Plánujete dlhší pobyt na území Holandska? Musíte počítať s tým, že sa musíte prihlásiť na pobyt v tomto štáte. Kedy to treba urobiť? Ako získať pobyt v Holandsku? Niekoľko podstatných vecí sa dozviete po prečítaní nasledujúceho textu.

Práca v Holandsku a pobyt

Aby ste mohli legálne pracovať na území Holandska, musíte získať špeciálne daňovo-evidenčné číslo BSN (tzv. Burgerservicenummer). Toto číslo má podobnú funkciu ako rodné číslo či DIČ. Používa sa pri rôznych situáciách, ktoré súvisia so životom v Holandsku. Osoba, ktorá má priradené toto číslo, môže napríklad bez problémov navštíviť lekára, ísť do nemocnice, či si založiť účet v banke.

Číslo BSN (kedysi podobne ako číslo SOFI) môžete získať aj pri prvom prihlásení sa na pobyt v Holandsku.

Typy pobytov v Holandsku

V Holandsku sú známe dva typy prihlásení na pobyt. Môžete sa prihlásiť ako osoba, ktorá na území Holandska býva dočasne, alebo ako trvalý obyvateľ (rezident).

  • Dočasný pobyt v Holandsku

Tento typ prihlásenia na pobyt nie je povinný. Týka sa osôb, ktorých pobyt v Holandsku netrvá dlhšie než štyri mesiace. Môžu to využiť predovšetkým osoby, ktoré prichádzajú do Holandska na sezónne práce. Najčastejšie sú to práce pri zbere zeleniny a ovocia, či tiež pri výrobe vianočných ozdôb. Pred epidémiou koronavírusu si dočasný pobyt vybavovali osoby, ktoré chceli získať DigiD. Avšak počas pandémie sa predpisy zmenili, a v súčasnosti prihlásenie na pobyt nie je k tomu potrebné.

  • Trvalý pobyt v Holandsku

V prípade, keď plánujete zostať v Holandsku dlhšie než štyri mesiace, musíte sa prihlásiť ako trvalý obyvateľ (čiže rezident). Veľmi dôležité je, aby ste sa prihlásili na pobyt už počas prvý 5 dní od momentu príjazdu do Holandska.

Ako sa prihlásiť na pobyt v Holandsku?

Bez ohľadu na typ pobytu, pobyt sa prihlasujú v príslušnom obecnom úrade, príslušne podľa miesta pobytu danej osoby. Je potrebné zaevidovať sa v registri Basisregistratie Personen (BRP), čiže do Evidenčného systému obyvateľstva. Dá sa to urobiť v zákazníckom a informačnom centre (dienst basisinformatie) v každom obecnom úrade. Adresy a kontaktné údaje všetkých 19 obecných úradov (Gemeenten) nájdete na stránke https://www.nederlandwereldwijd.nl/.

Aké doklady potrebujete na prihlásenie na pobyt v Holandsku?

Pri vybavovaní pobytu v obecnom úrade sú potrebné nasledujúce doklady/dokumenty:

  • občiansky preukaz alebo pas;
  • dohoda o prenájme alebo kúpe bytu/domu v Holandsku;
  • číslo BSN (ak ho už máme).

Pri prihlásení na pobyt celej rodiny sú dodatočne potrebné:

  • viacjazyčný odpis sobášneho listu;
  • viacjazyčný odpis rodných listov;
  • dokument potvrdzujúci adopciu v prípade adoptovaných detí.

V prípade, ak nemáme dohodu o prenájme alebo kúpe bytu/domu, je potrebné predstaviť vyhlásenie osoby, u ktorej bývame, ktoré potvrdzuje náš pobyt na uvedenej adrese. K takému dokumentu je potrebné priložiť kópiu dokladu totožnosti.

Poplatky za prihlásenie na pobyt v Holandsku

Samotný proces prihlásenia na pobyt v Holandsku je väčšinou bezplatný. Avšak sú výnimky. Všetko závisí od toho, či je v danej obci požadované prihlásenie vykonané zamestnávateľom, alebo či sa chce zamestnanec prihlásiť sám. Informácie o výške poplatku vám poskytne príslušné informačné centrum daného obecného úradu.

Musíte tiež vedieť, že po prihlásení na pobyt v Holandsku, musíte uhrádzať obecné poplatky, okrem iného za vývoz a spracovanie odpadov, údržbu ciest, za kanalizáciu či vodu. Každá obec samostatne stanovuje ich výšku, ako aj spôsob zúčtovania.

Zmena miesta pobytu v Holandsku

Ak mení miesto pobytu na území Holandska, musíte svoje presťahovanie na inú adresu nahlásiť v novej obci. Aj presťahovanie v rámci jednej obce musíte nahlásiť v danom obecnom úrade.

Osoby, ktoré majú DigiD, čiže Digitale Identiteit (digitálnu totožnosť), môže zmenu miesta pobytu nahlásiť online na stránkach daného úradu.
Potvrdenie o zmene pobytu dostanete poštou na novú adresu pobytu.

Návrat domov a pobyt v Holandsku

Ako je to v prípade, keď sa osoba, ktorá je prihlásená na pobyt v Holandsku, rozhodne odísť a vrátiť sa domov? V takom prípade musí o tom náležite poinformovať daný obecný úrad. V prípade, ak pobyt neodhlásime, môžeme očakávať, že nám budú aj ďalej účtovať obecné poplatky, napr. za vývoz a spracovanie odpadov

Tak rezidenti, ako aj nerezidenti, pri odchode z Holandska neprichádzajú o svoje číslo BSN a keď to budú potrebovať, môžu ho opäť používať v budúcnosti.

Bankový účet v Holandsku bez prihlásenia na pobyt

Nevyhnutne potrebujete bankový účet, na ktorý budete dostávať mzdu za prácu v Holandsku.

Požiadavky na doklady/dokumenty, ktoré potrebujete na otvorenie účtu, sa môžu v jednotlivých bankách trochu líšiť. Vo väčšine bánk stačí aktuálny doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo pas), číslo BSN a korešpondenčná adresa v Holandsku.

Aj keď v Holandsku pracujete iba sezónne, a nie ste prihlásený na pobyt, bez problémov si môžete otvoriť účet cez internet v týchto bankách: ABN AMRO, Bunq, ako aj Rabobank a SNS Bank.

Zdravotné poistenie v Holandsku bez prihlásenia na pobyt?

Každá osoba, ktorá pracuje v Holandsku, musí mať základné zdravotné poistenie.

Čo ak v Holandsku pracujeme iba sezónne (kratšie než 4 mesiace), bez prihlásenia na pobyt?

Zdravotné poistenie bez prihlásenia na pobyt je možné, avšak v takom prípade je potrebné dokázať poisťovni, že skutočne bývame v Holandsku. Môžeme predstaviť pracovnú dohodu, výpisy z bankového účtu, poplatky, či dohodu o prenájme bytu/domu.
Ak v Holandsku zostaneme dlhšie, musíme sa prihlásiť na pobyt v príslušnom obecnom úrade.