Výber jazyka sk en pl ro hu
Stratené doklady v Holandsku. Čo robiť, ak sa vám to stane

Stratené doklady v Holandsku.
Čo robiť, ak sa vám to stane?

27 septembra, 2022
@k.bis

Strata dokladov je vždy nepríjemná a stresujúca skúsenosť. Ešte viac negatívnych emócií vyvoláva situácia, keď k nej dôjde v zahraničí. Holandsko je už mnoho rokov obľúbenou destináciou pre ekonomické prisťahovalectvo. Či už tam pracujete a bývate dočasne alebo trvalo, môže sa vám stať, že vám ukradnú alebo stratíte peňaženku. Práve preto je dobré vedieť, ako postupovať, ak ste v Holandsku zničili alebo stratili svoje doklady.

Stratený občiansky preukaz v Holandsku

V zahraničí sa preukazujeme občianskym preukazom alebo pasom. Jednou z najstresujúcejších vecí pre mnohých ľudí je určite strata občianskeho preukazu, bez ktorej je v Holandsku nemožné vybaviť množstvo vecí vrátane vybavovania úradných a bankových záležitostí.

Krádež občianskeho preukazu v Holandsku

Čo by ste mali robiť, ak v Holandsku stratíte občiansky preukaz z dôvodu krádeže? V takejto situácii je potrebné čo najskôr informovať políciu. Potom budete musieť upovedomiť svojho zamestnávateľa a odoslať príslušný formulár na konzulárne oddelenie veľvyslanectva vašej krajiny v Holandsku, ktorého adresu a otváracie hodiny určite nájdete online.

Podobne by mal byť online dostupný formulár na nahlásenie straty alebo poškodenia občianskeho preukazu. Vo väčšine prípadov si ho možno stiahnuť, vyplniť a odovzdať konzulárnemu oddeleniu poštou, faxom alebo osobne. Vo väčšine prípadov však nie je dobrý nápad odoslať formulár e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú na webe veľvyslanectva, pretože prípad nebude spracovaný.
Tí, ktorí majú dôveryhodný profil na relevantnom vládnom webe, môžu svoju žiadosť odoslať elektronicky.

Treba vedieť, že konzul vám nevydá nový občiansky preukaz,, preto si doklad budete musieť vyzdvihnúť vo svojej domovskej krajine. Potvrdenie o strate dokladov sa zvyčajne odošle na korešpondenčnú adresu v Holandsku, pričom toto je základom pre vydanie nového dokladu. Potvrdenie pravdepodobne nebude odoslané do vašej domovskej krajiny.

Môžete očakávať, že úradníci na veľvyslanectve sú na takéto situácie dobre pripravení – vo väčšine prípadov sú hlásenia o stratených dokladoch prijímané a vybavované veľmi efektívne.

Strata alebo zničenie pasu v Holandsku

Ak stratíte pas v zahraničí, mali by ste to okamžite nahlásiť konzulátu svojej krajiny. Je vo vašom záujme, aby ste ho navštívili čo najskôr, pretože konzul zabezpečí, aby bol váš pas po prijatí žiadosti zrušený. Vtedy máte istotu, že nikto nepoužije váš doklad na neželaný účel. Odo dňa oznámenia o strate dokladu je váš pas neplatný. Konzul po potrebnom overení okamžite zapíše tieto informácie do príslušného registra pasov. Na vašu žiadosť vám konzul poskytne dočasný pas, aby ste sa mohli vrátiť do svojej domovskej krajiny a nechať si vydať skutočný doklad.

Zapamätajte si, že ak náhodou nájdete pas, ktorý je nahlásený ako stratený už ho nemôžete používať ani stiahnuť oznámenie o strate, ktoré ste odoslali.
Nájdený pas alebo dočasný pas by ste mali vrátiť miestne príslušnému pasovému úradu. Nebude vám vrátený.

Dôležitá informácia! Upozorňujeme, že honorárny konzul neprijíma oznámenia o strate pasu.

Stratený vodičský preukaz

Situácia, keď stratíte vodičský preukaz alebo vám ho ukradnú, je tiež dosť veľký problém, pretože vám to bráni v jazde. Dôležité je, že v mnohých prípadoch konzulárne oddelenia veľvyslanectiev nemajú právomoc spracovať nahlásenú stratu vodičského preukazu. Bohužiaľ, zvyčajne je potrebné vec nahlásiť na dopravnom oddelení okresu, z ktorého pochádzate vo svojej domovskej krajine. Je dôležité si uvedomiť, že riešenie takéhoto problému je časovo náročné. Žiaľ, získanie duplikátu vodičského preukazu alebo vyhlásenie o strate v Holandsku nebude možné.

Ako môžu stratené dokumenty ovplyvniť váš pracovný život v Holandsku

Ak pracujete v Holandsku a stratíte svoj občiansky preukaz alebo pas, je obzvlášť dôležité, aby ste o incidente okamžite informovali svojho zamestnávateľa. Doklad totožnosti totiž musíte mať podľa zákona stále pri sebe, aby ste v prípade kontroly totožnosti mohli potvrdiť legálnosť vášho zamestnania. Mal by to byť ten istý dokument, ktorý ste predložili pri uzatváraní zmluvy. Je zvláštne, že vodičský preukaz sa v Holandsku nepovažuje za doklad totožnosti. Na uzatvorenie pracovnej zmluvy je potrebné predložiť občiansky preukaz alebo pas. Je dôležité, aby bol dokument nepoškodený. Ak ste stratili občiansky preukaz a chcete pokračovať v práci a namiesto toho používať pas, musíte to oznámiť zamestnávateľovi.

Ako môžu stratené dokumenty ovplyvniť váš pracovný život v Holandsku

Ak pracujete v zahraničí, odporúča sa, aby ste si v dostatočnom predstihu obnovili svoje doklady totožnosti, ako je občiansky preukaz alebo pas. Dva týždne pred vypršaním platnosti vášho dokladu vás náš zamestnávateľ môže požiadať, aby ste mu poskytli nový. Bez platných dokladov nebudete môcť v Holandsku pracovať. Nenechávajte si úradné záležitosti na poslednú chvíľu!