Wybierz język pl en ro
Holenderski system emerytalny. Jak zapewnić sobie stabilność finansową na starość? Starsza kobieta zbierająca pieniądze do skarbonki.

Holenderski system emerytalny, dowiedz się jak zapewnić sobie spokojną przyszłość

17 stycznia, 2024
Eryk Falkowski
Rozważając pracę za granicą, szczególnie pracę w Holandii, ważne jest, aby mieć na uwadze aspekty związane z przyszłą emeryturą. Dla wielu Polaków, którzy wybrali życie w Holandii w poszukiwaniu lepszych możliwości zarobkowych, bardzo istotny jest system emerytur w Holandii. Czy pracując w Niderlandach, masz prawo do holenderskiej emerytury? A może właśnie planujesz rozpocząć pracę w Holandii i zastanawiasz się nad długoterminowymi korzyściami tego wyboru? Jakie kroki powinno się podjąć, by zapewnić sobie stabilność finansową po zakończeniu kariery zawodowej? W naszym artykule znajdziesz kompleksowe odpowiedzi na temat holenderskiego systemu emerytalnego!

Wiek emerytalny

System emerytalny w Holandii uchodzi za jeden z najlepszych na świecie, będąc wzorem do naśladowania dla innych państw. Jest to stabilny system, który umożliwia osobom po osiągnięciu wieku emerytalnego utrzymanie godnego standardu życia, bez konieczności dalszej pracy. Dzięki systemowi emerytalnemu, ubóstwo wśród seniorów w Holandii jest zjawiskiem rzadkim, a odsetek osób starszych żyjących poniżej progu ubóstwa jest niższy niż średnia dla ogółu mieszkańców. Jednym z kluczowych aspektów, który powinien być brany pod uwagę przez osoby rozważające życie w Holandii, jest kwestia wieku emerytalnego. W Holandii aktualnie wiek emerytalny osiąga się po ukończeniu 67 roku życia. Warto zaznaczyć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, wiek emerytalny ulega stopniowym zmianom. Przewiduje się, że do roku 2028 wiek ten zostanie wydłużony do 67 lat i 3 miesięcy. Dla osób, które rozważają życie i pracę w Holandii, jest to istotna informacja. Znając zasady systemu emerytalnego w Niderlandach, można lepiej planować swoją przyszłość zawodową i osobistą.

Dwoje staruszków na emeryturze w Holandii cieszy się życiem

Rodzaje emerytur w Holandii

W kontekście życia i pracy w Holandii, istotne jest zrozumienie struktury holenderskiego systemu emerytalnego. Ten system składa się z trzech filarów, które w różny sposób zabezpieczają przyszłość emerytalną osób pracujących w Holandii.

  • Emerytura Podstawowa (AOW), czyli Algemene Ouderdomswet
    To pierwszy filar systemu emerytalnego. Obejmuje ona każdą osobę mieszkającą i osiągającą wiek emerytalny w Holandii, niezależnie od tego, czy pracowała, czy zajmowała się wychowywaniem dzieci. Emerytura AOW jest gwarantowana dla wszystkich mieszkańców Niderlandów, w tym dla osób, które pracowały w Holandii tylko przez pewien czas. Jest to istotne dla każdego, kto już pracuje w Holandii lub rozważa tam podjęcie zatrudnienia. Warto zaznaczyć, że do kwalifikacji do AOW wystarczy legalne zatrudnienie w Holandii przez minimum rok.
  • Emerytalne Programy Pracownicze
    Drugi filar to emerytalne programy pracownicze, z których korzysta aż 90% pracujących Holendrów. Są one dostępne tylko dla osób odprowadzających regularne składki emerytalne.
  • Indywidualne Programy Emerytalne
    Trzeci filar to indywidualne programy emerytalne, skierowane głównie do przedsiębiorców i osób samozatrudnionych, którzy nie mają dostępu do emerytalnych programów pracowniczych.

Holenderska emerytura dla pracowników z Polski

Jeśli chcesz uzyskać emeryturę holenderską musisz pamiętać o wymogach dotyczących minimalnego okresu pracy w Holandii, aby móc ubiegać się o świadczenia. Przy obliczaniu emerytury AOW uwzględnia się ostatnie 50 lat pracy, a za każdy przepracowany rok w Holandii przysługują 2% pełnego świadczenia emerytalnego. Oznacza to, że po pięciu latach pracy w Holandii przysługuje Ci 10% pełnej emerytury AOW.

Holenderski system emerytalny. Jak oszczędzić pieniądze a emeryturę? Słój z oszczędnościami. Holenderski system emerytalny. Jak oszczędzić pieniądze a emeryturę? Słój z oszczędnościami.

Warunki uzyskania emerytury holenderskiej

Instytucją odpowiedzialną za rozpatrywanie wniosków o emeryturę jest Sociale Verzekeringsbank (SVB). Pracownicy zbliżający się do 66. roku życia, mieszkający w Holandii, otrzymują od SVB symulację emerytalną. Natomiast osoby mieszkające w Polsce muszą złożyć wniosek o emeryturę samodzielnie. Jednakże, wniosek taki można przesłać za pośrednictwem ZUS, korzystając z odpowiednich formularzy. Aby ubiegać się o emeryturę AOW, niezbędne jest legalne zatrudnienie w Holandii. Co ważne, dla Polaków pracujących w Holandii, emerytura jest przyznawana według zasad holenderskiego systemu, ale staż pracy może być kumulowany z polskim ZUS-em w przypadku ubiegania się o świadczenie emerytalne również w Polsce.

Praca za granicą a polska emerytura

Zastanawiasz się czy praca w Holandii wlicza się do polskiej emerytury? Dzięki obowiązującym w Unii Europejskiej przepisom dotyczącym koordynacji systemów emerytalno-rentowych, możliwe jest łączenie okresów pracy w różnych państwach członkowskich przy wyliczaniu emerytur. Te unijne regulacje umożliwiają, by czas pracy spędzony w Holandii był brany pod uwagę przy obliczaniu emerytury w Polsce. Zasady te bazują na umowach dwustronnych między państwami członkowskimi, które określają, jak ma przebiegać koordynacja przyznawania świadczeń. W praktyce oznacza to, że praca w Holandi może być uznana przy ustalaniu prawa do emerytury oraz jej wysokości w Polsce. Dla Polaków pracujących w Holandii, zrozumienie tych zasad jest kluczowe, aby móc w pełni korzystać z praw emerytalnych nabytych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Podjęcie decyzji o pracy w Holandii jest krokiem, który otwiera wiele możliwości, zarówno zawodowych, jak i emerytalnych. Jak pokazuje nasz artykuł, system emerytalny w Holandii jest kompleksowy i oferuje różnorodne opcje dla pracujących tam osób, w tym dla obywateli Polski. Dzięki współpracy międzynarodowej i regulacjom unijnym, praca w Holandii nie tylko zapewnia bieżące korzyści finansowe, ale także przyczynia się do budowania stabilnej przyszłości emerytalnej.
Mamy nadzieję, że nasz artykuł dostarczył Państwu cennych informacji w temacie planowania emerytury. Pamiętajcie, że każdy etap pracy za granicą to inwestycja w Waszą przyszłość, a  system emerytalny w Holandii jest przyjazny i korzystny także dla obywateli Polski.