Wybierz język pl en ro
zasiłek w holandii

Zasiłek w Holandii. Co musisz wiedzieć?

20 marca, 2023
Sylwia Szerszeń

Sprzyjające warunki zatrudnienia oraz dobre zarobki w Niderlandach sprawiają, że coraz więcej Polaków decyduje się na wyjazd do tego państwa. Dodatkowo kraj ten kusi korzystnymi warunkami przyznawania różnego rodzaju świadczeń socjalnych. Z drugiej strony zasiłek w Holandii może się nam jawić wciąż jako temat skomplikowany. Na jakie świadczenia można liczyć podczas pobytu w Holandii? Jakie wymagania należy spełnić, aby je otrzymać? Postaramy się rozwiać Wasze wątpliwości.

Na jakie świadczenia możemy liczyć w Holandii?

Mieszkając i legalnie pracując w Holandii, mamy prawo do zasiłków, gdy nasza sytuacja ulegnie pogorszeniu. Polacy mogą liczyć na kilka rodzajów, w szczególności na zasiłek dla bezrobotnych, socjalny oraz rodzinny. Temat świadczenia dla osób bezrobotnych – Werkloosheidswet warto poznać lepiej, gdy naszym głównym celem wyjazdu jest praca. Zasiłek socjalny przysługuje zaś każdemu obywatelowi Unii Europejskiej, choć i tutaj znajdziemy pewne warunki, które musimy spełnić. Zasiłki związane z rodziną, które możemy uzyskać to przede wszystkim Kinderbijslag, dodatek na dziecko (lub dzieci) oraz zasiłek macierzyński.

Zasiłek w Holandii dla rodzin

Zacznijmy od świadczeń rodzinnych. Zasiłek na dziecko w Holandii, zwany Kinderbijslag, jest najpopularniejszym z nich i zarazem także podstawowym. Wypłacany jest nie tylko na dzieci własne, ale także adoptowane oraz te, nad którymi sprawujemy pieczę jako opiekuni prawni – do 18. roku życia dziecka. Kto może się o niego starać? Osoby pracujące legalnie od co najmniej trzech miesięcy (domyślnie – odprowadzające składki na holenderskie ubezpieczenie społeczne) i mieszkające na terytorium Holandii.

Wniosek należy złożyć do instytucji zajmującej się realizacją ubezpieczeń społecznych, czyli SVB (Sociale Verzekeringsbank). Przygotowując się do wizyty w SVB, musimy zorganizować następujące dokumenty:

  • akt urodzenia dziecka (lub dzieci);
  • zaświadczenie o niepobieraniu zasiłku rodzinnego w ojczystym kraju (czyli: jeśli pobierasz w Polsce 500+, musisz zrezygnować z jednego zasiłku);
  • dokument potwierdzający miejsce zamieszkania lub miejsce pracy znajdujące się na terenie Holandii;
  • kopię dokumentu tożsamości wraz z numerem BSN (jak go zorganizować – przeczytasz tutaj);
  • zaświadczenie o zatrudnieniu;
  • zaświadczenie o nauce dziecka;
  • dane adresu zamieszkania, wypełnioną ankietę oraz oświadczenie.

Jeśli dziecko przebywa na terytorium innego kraju, np. pod opieką drugiego partnera, należy udowodnić, że łożymy na jego utrzymanie, a następnie, że pełna kwota zasiłku przekazywana jest na jego potrzeby. Najprościej udowodnić to za pomocą wyciągu z konta, który wykaże wszystkie niezbędne przelewy.

Oprócz zasiłku Kinderbijslag, mamy także inne świadczenia rodzinne. Zasiłek macierzyński przydzielany jest na stosunkowo krótki czas – na okres sześciu tygodni przed wyznaczonym terminem porodu oraz dziesięć tygodni po przyjściu dziecka na świat.

Możemy liczyć także na dodatek na dziecko (uzupełnienie do Kinderbijslag) – żeby uzyskać ten zasiłek w Holandii, należy już wcześniej mieć przyznany Kinderbijslag (warunek konieczny).

Zasiłek dla osób bezrobotnych

O zasiłek dla bezrobotnych w Holandii, czyli Werkloosheidswet, można ubiegać się w przypadku utraty pracy. Warto wiedzieć, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie zarządzania systemami zabezpieczeń społecznych jasno określa, że nasze prawo do zasiłku (oraz jego wysokość) jest związane z ostatnim państwem UE, w którym wykonywaliśmy pracę (a nie innymi czynnikami np. z zameldowaniem czy obywatelstwem).

Zasiłek w Holandii z tytułu bycia osobą bezrobotną może zostać przyznany pod warunkiem, że w ciągu 36 tygodni przepracowało się 26 tygodni, jak również, że pracę utraciło się nie ze swojej winy i nie mamy innej, płatnej posady.

Gdzie złożyć wniosek? Za przyznawanie świadczeń odpowiedzialne są dwie insytucje – UWV (Jednostka Wykonawcza Ubezpieczeń Pracowniczych) oraz WERKbedrijf UWV, czyli holenderski urząd pracy.

Aby uzyskać zasiłek w Holandii dla osób bezrobotnych, potrzebujesz następujących dokumentów:

  • umowa o pracę ostatniego miejsca zatrudnienia;
  • wypowiedzenie lub inny dokument poświadczający, że utrata pracy nie nastąpiła z naszej winy;
  • zaświadczenie o wypłatach z ostatnich trzech miesięcy zatrudnienia.
Należy mieć przy sobie także numer BSN oraz paszport bądź dowód osobisty. Proces jest usprawniony, jeśli posiadasz DigiD (cyfrowa tożsamość w Holandii).

Musimy także pamiętać, że to po naszej stronie leży zgłaszanie każdej zmiany w naszym statusie osoby bezrobotnej – w przeciwnym razie jesteśmy narażeni na karę.

Więcej szczegółów możesz też znaleźć na oficjalnej stronie holenderskiego urzędu. Urząd przygotował także polskie tłumaczenie niezbędnych, podstawowych informacji i wskazówek.

O czym jeszcze musisz pamiętać?

Istotna i weryfikowana jest także nasza postawa względem chęci znalezienia nowej pracy – powinniśmy być stroną aktywnie poszukującą nowego zatrudnienia.

Sama długość okresu zasiłku zależy zaś od przepracowanego czasu. Okres 3 miesięcy jest podstawowy i przysługuje każdemu, kto przepracował 26 tygodni w trakcie 36 tygodni. Jednak, jeśli pracowaliśmy w Holandii powyżej 4 lat, mamy prawo do wydłużonego okresu, który oblicza się w następujący sposób: od wieku odejmujemy 18 i tym samym otrzymujemy liczbę miesięcy, o które zostaje przedłużony trzymiesięczny czas pobierania zasiłku. Pomoc ze strony państwa nie może jednak trwać dłużej niż 38 miesięcy.

Jeśli masz problemy ze znalezieniem nowej pracy w Holandii, możesz sprawdzić nasze oferty.

Zasiłek socjalny w Holandii

Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej również mogą liczyć na dodatkowe wsparcie ze strony państwa. Dotyczy to przykładowo rodziców samotnie wychowujących swoje dzieci. W przypadku osób wykazujących niskie dochody przyznawany jest zasiłek socjalny.

Za decyzję o jego przyznaniu decyduje gmina a jego wysokość zależy oczywiście od wysokości dochodów. Warto również dodać, że prawo do zasiłku socjalnego ma każdy obywatel Unii Europejskiej, niezależnie od tego, czy pracował on na terytorium tego kraju. Okres zamieszkania tego obywatela w Holandii powinien jednak wynosić przynajmniej trzy miesiące.

Zasiłek w Holandii – czy rzeczywiście taki skomplikowany?

Różne rodzaje świadczeń mogą skutecznie pomóc nam w przypadku kryzysu, szczególnie tego spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem. Pamiętajmy, że jako obywatelom Unii Europejskiej przysługują nam prawa nie tylko w naszym ojczystym kraju, ale również w innych państwach członkowskich. Przed złożeniem wniosku wystarczy przygotować odpowiednie dokumenty, tak, by przyspieszyć proces i zminimalizować ryzyko negatywnej decyzji urzędu.