Wybierz język pl en ro

Zastrzeżenia prawne

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.carriere.international są zastrzeżone. Strona zawiera elementy chronione prawem autorskim, zastrzeżone znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Carriere Contracting International Recruitment Polska Sp. z o.o.

Carriere Contracting International Recruitment Polska Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym serwisie były zgodne ze stanem faktycznym, a ich aktualizacja odbywała się na bieżąco, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne błędy, brak dokładności, złe terminy publikacji oraz niekompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Carriere Contracting International Recruitment Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Prezentowane w niniejszym serwisie internetowym informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Ryzyko związane z ich użytkowaniem i wykorzystaniem ponosi wyłącznie użytkownik serwisu.

Carriere Contracting International Recruitment Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu. Carriere Contracting International Recruitment Polska Sp. z o.o. zastrzega możliwość modyfikacji powyższych zastrzeżeń w dowolnym momencie poprzez aktualizacje zawartości tej strony. Zmiany te są wiążące dla użytkowników w momencie ich opublikowania.

Carriere Contracting International Recruitment Polska Sp. z o.o.