Wybierz język pl en ro sk hu
Polityka prywatności strony Carriere

Polityka Cookies

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji w urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies (ciasteczek), służących realizacji usług elektronicznych przez Carriere Contracting International Recruitment Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 7A.1.

Definicje

Administrator – oznacza Carriere Contracting International Recruitment Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 7A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000183647, NIP: 754-275-77-08 i REGON 532415172, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pomocą których użytkownik korzysta ze stron Serwisu.

Ciasteczka Administratora – oznacza pliki Cookies zamieszczane przez Administratora związane ze świadczeniem usług elektronicznych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu. Cookies stron trzecich – oznacza pliki Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora korzystających ze Strony internetowej.

Strona – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi swój serwis internetowy, działającą w domenie carriere.international

Urządzenie – oznacza urządzenie elektroniczne, z którego korzysta Użytkownik w celu uzyskania dostępu do Serwisu.

Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi elektroniczne lub z którym może być zawarta umowa o świadczenie usług elektronicznych.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są̨ bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się̨ do Urządzeń́ Użytkowników wirusów lub innego niepożądanego oprogramowania bądź oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają̨ zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i umożliwiają każdemu Użytkownikowi indywidualne dostosowanie Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają̨ informacje wskazujące na nazwę̨ domeny z której pochodzą̨, czas ich przechowywania na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

  • Cookies sesyjne – są̨ przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają̨ tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są̨ wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
  • Cookies trwałe – są̨ przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają̨ tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjonalnościami, które ze swojej natury wymagają̨ plików Cookies.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Administratora w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają̨ zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają̨ ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Administrator wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w celu popularyzacji Serwisu za pomocą̨ serwisu społecznościowego Facebook.com (administrator Cookies Zewnętrznego: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii). Szczegółową informację na temat plików Cookies i ich funkcjonowania zawierają kolejne tabele:

Pliki cookie sesyjne

Nazwa
Domena
Opis
Termin ważności
has_js
_utmb
_utmc
_utmt
callpageCookieTest
carriere.international
carriere.international
carriere.international
carriere.international
carriere.international
Sprawdza, czy przeglądarka obsługuje JavaScript. Jest częścią tzw. silnika Drupal.
Rejestruje czas wejścia użytkownika na stronę internetową. Wykorzystywany przez Google Analytics do obliczania czasu trwania wizyty (sesji) na stronie internetowej.
Rejestruje czas opuszczenia strony internetowej przez użytkownika. Wykorzystywany przez Google Analytics do obliczania czasu trwania wizyty (sesji) na stronie internetowej.
Używane do dostosowania prędkości żądań do serwera. Wykorzystywane przez Google Analytics.
Sprawdza, czy przeglądarka ma włączone i obsługiwane pliki Cookie. Jest to warunek konieczny do prawidłowego działania wtyczki CallPage
Po zakończeniu sesji przeglądarki.
Po zakończeniu sesji przeglądarki.
Po zakończeniu sesji przeglądarki.
Po zakończeniu sesji przeglądarki.
Po zakończeniu sesji przeglądarki.

Pliki Cookies trwałe

Nazwa
Domena
Opis
Termin ważności
SESS#
cookie-agreed
_utma
_utmz
carriere.international
carriere.international
carriere.international
carriere.international
Drupal automatycznie generuje unikalną nazwę pliku Cookie dla wizyty w witrynie (sesji) na podstawie pełnej nazwy domeny, dzięki czemu użytkownik pozostaje zalogowany, gdy przemieszcza się między różnymi domenami. Jest to część tzw. silnika Drupal.
Informuje użytkownika o zaakceptowanej Polityce Cookies. Jest częścią tzw. silnika Drupal.
Zbieranie danych o liczbie wizyt użytkownika na stronie internetowej, a także dat pierwszej i ostatniej wizyty (sesji) na stronie internetowej. Wykorzystywane przez Google Analytics
Zbieranie danych o tym, skąd pochodzi użytkownik, z jakiej przeglądarki korzysta, jaki link został użyty i jakie hasło zostało wpisane do wyszukiwarki. Wykorzystywane przez Google Analytics.
2 000 000 sekund = około 23,14 dni
100 dni
2 lata
6 miesięcy

W narzędziach serwisu dedykowanych do wykrywania plików Cookies można znaleźć także dodatkowe typy plików:

Nazwa
Domena
Opis
Termin ważności
IDE
fr
doubleclick.net
facebook.com
Używane przez Google DoubleClick do rejestrowania i raportowania działań użytkownika witryny po obejrzeniu lub kliknięciu jednej z reklam reklamodawcy w celu zmierzenia skuteczności reklamy i wyświetlenia użytkownikowi ukierunkowanych reklam.
Używane przez Facebook do dostarczania użytkownikowi serii reklam produktów lub usług – aby pokazać mu reklamy w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych.
2 000 000 sekund = około 23,14 dni
3 miesiące

Możliwości określenia warunków w zakresie przechowywania lub dostępu do plików Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies, poprzez określenie warunków przechowywania plików cookies oraz umożliwienie ich dostępu do urządzenia użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, za pośrednictwem ustawień swojej przeglądarki internetowej lub konfiguracji serwisu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w sposób umożliwiający zablokowanie automatycznej obsługi plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub dostarczanie informacji o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Poniżej wymieniono sposoby, w jakie użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie stosowania plików Cookies:

  • Internet Explorer browser
  • Mozilla Firefox browser
  • Chrome browser
  • Safari browser
  • Opera browser

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce. Administrator informuje, że ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach Serwisu.