Wybierz język pl en ro
Salaris czyli holenderski odcinek wypłaty.

Co zawiera salaris – holenderski pasek wypłaty?

27 września, 2022
m.markiewicz

Każdy, kto pracuje w Holandii, powinien otrzymywać od swojego pracodawcy pasek wynagrodzenia, czyli salarisstrook. Dokument ten pokazuje wszystkie składowe naszych zarobków, a także końcową kwotę wypłaty. Oto jak czytać holenderski pasek wypłaty.

Co to jest salaris?

Salarisstrook, potocznie nazywany przez Polaków salarisem, to dokument, który musi otrzymać każda osoba legalnie zatrudniona w Niderlandach. Jest to pasek wynagrodzenia najczęściej wystawiony w języku niderlandzkim, który otrzymujemy elektronicznie lub fizycznie przy każdej wypłacie. Nie ma znaczenia, czy pracujemy na umowie tymczasowej przez agencję pracy, czy na stałym kontrakcie.

Co musi zawierać każdy pasek wypłaty?

Odcinek wypłaty w Holandii (loonstrookje) musi obowiązkowo zawierać następujące informacje:

 • wynagrodzenie brutto, czyli brutoloon;
 • podatki i składki, które odprowadza pracodawca, np. podatek dochodowy;
 • wynagrodzenie netto ( nettoloon), czyli wynagrodzenie brutto pomniejszone o podatki i składki;
 • ustawowy minimalny dodatek urlopowy, do którego pracownik jest uprawniony;
 • liczbę przepracowanych godzin, na podstawie umowy o pracę;
 • okres rozliczenia;
 • dane pracownika.

Jak czytać holenderski pasek wypłaty?

Idąc od góry, pasek wypłaty zawiera następujące informacje:
  1. Dane administracyjne pracownika, w tym:
   • Dane osobowe.
   • Geboortedatum: data urodzenia.
   • Personeelsnummer– numer pracownika w systemie.
   • Burgerlijke staat– stan cywilny.
   • Tijdvak – numer tygodnia i rok, którego dotyczy wypłata.
   • Minimum loon: wynagrodzenie minimalne zgodnie według przepisów prawa holenderskiego.
   • Datum In dienst: data rozpoczęcia pracy w firmie.
   • Tabel/voordeelregel: rodzaj tabeli podatkowej. Carrière stosuje tabele tygodniowe.
   • Loonheffing: Czy zastosowano zniżkę podatkową ( heffingskorting)? Ja met korting = tak, zastosowano lub Ja zonder korting = nie zastosowano.
   • Fiscaal woonland: kraj podatkowy.
   • CAO: Zbiorowy układ pracy (ABU lub NBBU).
  2. Dane pracodawcy ( werkgever).

  3. Wykaz elementów uwzględnionych w rozliczeniu:
   • Loon normale uren/ overwerkuren/ onregelmatigen– wyliczenie wynagrodzenia brutto za przepracowane godziny/nadgodziny /godziny nienormatywne.
   • Dodatki oraz potrącenia (jeśli zostały zastosowane).
  4. Szczegółowe wyliczenie wynagrodzenia do wypłaty:
   • Loon normale uren: liczba przepracowanych godzin w danym tygodniu. Podana jest stawka godzinowa brutto.
   • Loon overwerkuren: liczba przepracowanych nadgodzin z podanym odsetkiem dodatku przysługującego za nadgodziny.
   • Vakantiedagen: wypłata z rezerwy dni urlopowych.
   • Vakantiegeld: Kwota dodatku urlopowego (najczęściej jest to 8% od całkowitego wynagrodzenia brutto).
   • ET uitruil overige kosten: rozliczenie pozostałych kosztów.
   • ET uitruil huisvesting: rozliczenie kosztów zakwaterowania.
   • Totaal bruto loon: kwota brutto.
   • Pensioen Plus: część składki emerytalnej opłacana przez pracownika.
   • Loonheffing: zaliczka na podatek dochodowy i ubezpieczenie społeczne pobierane przez pracodawcę.
   • WGA: Obowiązkowa składka reaktywacji zatrudnienia. Zasiłek WGA dotyczy powrotu do pracy częściowo niezdolnego do niej pracownika.
   • Netto loon — kwota netto, czyli wysokość wynagrodzenia, która zostanie przelana na konto bankowe pracownika.
  5. Podsumowanie naliczeń od początku roku fiskalnego.

  6. Suma uzbieranych składek obowiązkowych na:
   • Fundusz WIA
   • Loonheffinskorting – ulgi podatkowe
   • ZVW – prawo opieki zdrowotnej.
  7. Bieżące naliczenie oraz łączna ilość rezerw dni urlopowych i dodatku wakacyjnego.

  8. Wyliczenie i wyjaśnienie należnej wypłaty minimalnej netto.

  9. Podsumowanie kwot z podziałem na:
   • Pensioen Plus – emeryturę;
   • Arbeidskorting – ulgę pracowniczą;
   • Feestdagen – dni świąteczne;
   • Vakantiedagen – wykorzystane dni urlopowe w bieżącym roku;
   • Z&Z– składki na ubezpieczenie zdrowotne.

  Poszczególne pozycje loonstrookje mogą różnić się od siebie z tygodnia na tydzień.

 • Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas salarisspecificatie ułatwiło rozszyfrowanie holenderskiego paska wypłaty. Szczegółowe pytania dotyczące rozliczeń finansowych pracownicy Carrière mogą kierować poprzez nasz dedykowany portal myholland.eu.